Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 04.03.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane informacyjne 597
Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E – budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda. 273
Referaty i samodzielne stanowiska 136
Wykonanie projektu przebudowy SUW w Czyżeminku 120
ODPADY KOMUNALNE 106
Burmistrz 99
Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze. 93
ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE W CZASIE EPIDEMII 84
Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów 77
Godziny pracy 75
Oświadczenia majątkowe 70
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 63
Zastępca 62
Sekretarz 60
Wnioski i skargi 59
Regulamin organizacyjny 57
Skarbnik 55
Numery kont bankowych 54
Informacje dla osób niepełnosprawnych 49
Kontrole zewnętrzne 49
Urząd Stanu Cywilnego 48
Dowód osobisty 44
Rejestr instytucji kultury 44
Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Rzgów. 41
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 39
Oświetlenie ulicy Klonowej 39
ESP - informacje 38
Działalność gospodarcza 37
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów 37
WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 36
Kontrole wewnętrzne 34
ZEZWOLENIE NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 34
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 32
Petycje informacje 31
Budowa oświetlenia na ulicy Gontowej 28
Polityka prywatności 26
Zakup samochodu technicznego wraz z zabudową, wyciągarką i hakiem z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie 26
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przyrodnicza i ul. Widokowa w Konstantynie 25
Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 24
Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi. 24
Zgromadzenia 24
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 23
Adam Stawiany 22
Agata Kijewska 22
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zwierząt bezdomnych 22
Joanna Gajda 21
Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rzgów 21
Anna Malinowska 20
Odpady komunalne 20
Informacja dla mieszkańców Gminy Rzgów w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnym 19
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 224
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023 404
XXIV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 27.05.2020 r. (środa) o godz. 11:00 98
Interpelacje radnych 73
Zapis obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej 2020 42
Wnioski radnych 39
Radni VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 35
Komisje Rady 28
Kontakt 28
Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2019 23
Projekt protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 marca 2020 r. 19
Zapis obrazu i dzwięku z sesji Rady Miejskiej 2018 19
XXIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 22.04.2020 r. (środa) o godz. 09:00 18
Protokół nr RM-WK/12/01/20 17
Protokół nr XXI/20 16
Protokół nr XXII/20 16
Protokół nr RM-KGBiF/7/03/20 15
Protokół nr RM-WK/13/01/20 15
IV sesja objazdowa w dn. 05.01.2007 r. 14
Projekt protokołu z XXIII sesji z dn. 22.04.2020 14
Protokół nr XX/20 14
Protokół nr RM-KGBiF/6/12/19 13
Protokół nr XIX/20 13
XXII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 25.03.2020 r. (środa) o godz. 09:00 13
Protokół nr RM-KGBiF/1/12/18 12
Protokół nr XIV/19 12
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 12
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 11
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dn. 05.02.2020 r. (środa) godz. 11.00 11
projekt protokołu z LII sesji RM 11
Projekt protokołu z LX sesji rady Miejskiej w Rzgowie 11
Protokół nr 18/05/10 11
Protokół nr LIII/18 11
Protokół nr LV/18 11
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 11
Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 11
Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 10
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 10
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2019 10
projekt protokołu z LI sesji RM 10
projekt protokołu z LIII sesji RM 10
projekt protokołu z LIV sesji RM 10
projekt protokołu z LIX sesji RM 10
projekt protokołu z LV sesji RM 10
projekt protokołu z LVI sesji RM 10
projekt protokołu z LVII sesji RM 10
Protokół nr 1/02/11 10
Protokół nr 2/03/11 10
Protokół nr LII/2018 10
Protokół nr LIX/18 10
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 10
Statystyki strony Prawo miejscowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Akty prawa miejscowego - informacja 622
Zagospodarowanie przestrzenne 179
Podatki w 2020 r. 161
Uchwała nr XXIII/217/2020 139
Budżet 2020 85
Budżet 2019 53
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 27.05.2020 r. 50
Raport o stanie Gminy Rzgów za 2019r. 42
Raport o stanie Gminy Rzgów za 2018r. 40
Uchwała nr XXIII/218/2020 35
Uchwała nr XXIII/223/2020 34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 33
Wykaz umorzeń 29
Zarządzenie nr 9/2020 29
Uchwała nr 129/14/2019 28
Uchwała nr XXIII/221/2020 28
Zarządzenie nr 44/2020 28
Budżet 2018 27
Statut 27
Uchwała nr XXIII/220/2020 27
Uchwała nr XXIII/222/2020 27
Podatki w 2014 r. 25
Zarządzenie nr 53/2020 25
Podatki w 2011 r. 24
Podatki w 2018 r. 24
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 22.04.2020 r. 23
Podatki w 2017 r. 22
Podatki w 2019 r. 22
Zarządzenie nr 36/2020 22
Budżet 2012 21
Budżet 2014 21
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne 21
Zarządzenie nr 11/2017 21
Budżet 2013 20
Budżet 2016 20
Podatki w 2012 r. 20
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi 20
Uchwała nr XXIII/214/2020 20
Uchwała nr XXIII/219/2020 20
Budżet 2015 19
Budżet 2017 19
Podatki w 2016 r. 19
Uchwała nr XXIII/215/2020 19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany działek o nr ew. 441/3 i 441/8 położonych w obrębie Guzew-Babichy 19
Zarządzenie nr 48/2020 19
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne 18
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją 18
Zarządzenie nr 11/2020 18
Uchwała nr XXIII/216/2020 17
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 16
Statystyki strony Miasto Rzgów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plany, założenia, strategia rozwoju 167
Informacje ogólne 100
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - informacje 47
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 25
Wzory druków 21
Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej 20
Aktualny Katalog Ulg i Podmiotów 19
Obwieszczenie burmistrza Rzgowa o granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 16
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych 15
Informacja o spisie wyborców i możliwości dopisania się do spisu 15
Podstawy prawne funkcjonowania programu 15
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 14
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 14
Strategia rozwoju Gminy Rzgów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 14
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 13
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 13
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzgów 13
Postanowieniezmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 13
Regulamin otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, ze środków budżetu Gminy Rzgów, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 13
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - rok 2020 13
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 12
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 12
STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW 12
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję lat 2016-2019 11
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 11
Posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 11
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZGÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020 11
Aktualności, informacje dla komitetów wyborczych 10
Dokumenty, które załącza kandydat na ławnika do karty zgłoszenia 10
Głosowanie korespondencyjne w kraju 10
Głosowanie korespondencyjne za granicą 10
Informacja Burmistrza Rzgowa nt godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 25 10
Informacja Burmistrza Rzgowa o godzinie rozpoczęcia pracy komisji obwodowych ds. referendum w Gminie 10
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I - Termin na dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 10
Informacja nt przyjmowania zamiaru głosowania korespondencyjnego 10
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu 10
Liczba ławników, którzy winni być wybrani na kadencję 2016-2019 10
Budowa sieci kanalizacji w ulicy Mikołaja Reja w Rzgowie wraz z odtworzeniem nawierzchni 9
Akty prawne, rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia dotyczące wyborów do Sejmu i Sentau RP 9
Dokumenty, które załącza kandydat na ławnika do karty zgłoszenia 9
Impreza plenerowa “Noc Świętojańska” w miejscowości Zamość gm. Czarnocin 9
Informacja Burmistrza Rzgowa o składach komisji i pełnionych w niej funkcjach 9
Informacja Burmistrza Rzgowa o składach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rzgów 9
Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 3 li 9
Informacja dla niepełnosprawnych 9
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób u 9
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 26 kwietnia 2019 r. 9
Informacja o dyżurze w dniu 2 maja 2014r-w związku ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji w 9
Informacja o godzinie rozpoczęcia prac przez obwodowe komisje wyborcze w ponownym głosowaniu na Burm 9
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniow 9
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lista jednostek organizacyjnych 186
Sołtysi i Rady Sołeckie 40
Żłobek Gminny w Guzewie 39
GOK w Rzgowie - Informacje ogólne 38
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 36
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie 36
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 36
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie 35
Punkty konsultacyjne 33
GOSTiR w Rzgowie-informacje 30
Orlik 29
Przedszkole Publiczne w Rzgowie 27
Szkoła Podstawowa w Guzewie 27
Poradnia 22
Szkoła Podstawowa w Rzgowie 22
Punkt Przedszkolny w Guzewie 21
Szkoła Podstawowa w Kalinie 21
Gimnazja 20
Zarządzenie nr GPZ/4/2018 12
Zarządzenie nr GPZ 1/2019 11
Zarządzenie nr GPZ/1/2011 11
Zebranie Wiejskie w sołectwie Romanów w dn. 18.02.2020 r. (wtorek) godz. 18:30 11
Zebranie Wiejskie w sołectwie Stara Gadka w dn. 13.02.2020 r. (czwartek) godz. 17:00 11
Zarządzenie nr GPZ/1/2013 10
Zarządzenie nr GPZ/1/2018 10
Zarządzenie nr GPZ/2/2010 10
Zarządzenie nr GPZ/2/2013 10
Zarządzenie nr GPZ/2/2015 10
Zarządzenie nr GPZ/2/2018 10
Zarządzenie nr GPZ/3/2017 10
Zarządzenie nr GPZ/3/2018 10
Zarządzenie nr GPZ/5/2018 10
Zebranie Wiejskie w sołectwie Gospodarz w dn. 17.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 17:30 10
Zebranie Wiejskie w sołectwie Grodzisko - Konstantyna w dn. 17.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 17:45 10
Zebranie Wiejskie w sołectwie Kalinko w dn. 18.02.2020 r. (wtorek) godz. 17:30 10
Zebranie Wiejskie w sołectwie Kalino w dn. 12.02.2020 r. (środa) godz. 18:00 10
Zebranie Wiejskie w sołectwie Starowa Góra w dn. 11.02.2020 r. (wtorek) godz. 19:00 10
Najbilższe posiedzenie Rady Społecznej GPZ w Rzgowie odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o g 9
Zarządzenie nr GPZ/1/2010 9
Zarządzenie nr GPZ/1/2014 9
Zarządzenie nr GPZ/1/2015 9
Zarządzenie nr GPZ/1/2017 9
Zarządzenie nr GPZ/2/2011 9
Zarządzenie nr GPZ/2/2014 9
Zarządzenie nr GPZ/2/2016 9
Zebranie Wiejskie w sołectwie Bronisin Dworski w dn. 13.02.2020 r. (czwartek) godz. 18:00 9
Zebranie Wiejskie w sołectwie Guzew - Babichy w dn. 12.02.2020 r. (środa) godz. 18:15 9
Zebranie Wiejskie w sołectwie Prawda w dn. 11.02.2020 r. (wtorek) godz. 17:30 9
Zarządzenie nr GPZ/1/2012 8
Zarządzenie nr GPZ/1/2016 8

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij