W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW

Głównym motywem opracowania Strategii Rozwoju gminy Rzgów na lata 2017-2027 była potrzeba stworzenia merytorycznych podstaw do prowadzenia długookresowej i kompleksowej polityki rozwoju gminy zmierzającej do stałej poprawy standardu życia i pracy mieszkańców. Dokument przygotowano z myślą o:

 • aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych i ich integracji wokół działań prorozwojowych, zgodnie z zasadą partycypacji społecznej,

 • ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz doprowadzenie jego stanu czystości do standardów Unii Europejskiej,

 • promowania ekologicznych kierunków i form w wybranych - a istotnych dla zrównoważonego rozwoju gminy - sferach i obszarach aktywności mieszkańców (produkcja, usługi, mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek, zagospodarowanie przestrzenne),

 • ochrony walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego,

 • tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego (w tym dofinansowywanie działań zapewniających zasoby pracownicze np. dowóz pracowników do firm; rozwój kompetencji zawodowych) , jako podstawy do wzrostu dochodów ludności i budżetu gminy,

 • prowadzenia aktywnej działalności promocyjnej gminy a przede wszystkim jej walorów i zasobów (silnych stron), czyli wskazującej na jej atrakcyjność lokalizacyjną dla nowych mieszkańców
  i inwestorów,

 • efektywnego wykorzystywania środków finansowych z budżetu gminy, zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania, ubiegania się o pomocowe środki finansowe z Unii Europejskiej oraz pozyskiwanie ich z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminnych,

 • nawiązywania i rozwoju współpracy władz gminy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na jej terenie oraz osobami chcącymi współpracować na zasadach wolontariatu przy rozwiązywaniu konkretnych problemów,

 • nawiązywania nowej i rozwoju istniejącej partnerskiej współpracy z gminami sąsiednimi oraz władzami powiatu łódzkiego wschodniego w celu rozwiązywaniu wspólnych problemów, a także z podmiotami zagranicznymi.

Proces opracowywania pierwotnego dokumentu przebiegał (zgodnie z metodyką planowania strategicznego) z uwzględnieniem następujących etapów:

ETAP I - Przeprowadzenie analizy uwarunkowań rozwoju Gminy Rzgów (uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne) oraz wskazanie głównych problemów dalszego jej rozwoju,

ETAP II - Określenie generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju) i celów strategicznych Gminy Rzgów,

ETAP III - Sformułowanie strategicznych programów realizacyjnych, zawierających zestaw planowanych kierunków działań (projektów realizacyjnych), służących realizacji ustalonych celów rozwoju Gminy Rzgów oraz wskazania priorytetów realizacyjnych,

ETAP IV - Wskazanie głównych uwarunkowań oraz zasad monitorowania i kontroli oraz oceny efektów realizacji ustaleń strategicznych. Niniejszy dokument pt. STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW uwzględnia ustalenia dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i lokalnym, a cele w niej określone pozostają zgodne z ich priorytetami.STRATEGIA ROZWOJU GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2027 - PROJEKT


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU "STRATEGII ROZWOJU GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2027"

Powiadom znajomego