W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
o b w i e s z c z a m
………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 64 § 4 ustawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256; dalej jako kpa) oraz z art. 375 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm. – zwanej dalej Poś), ponownie zawiadamia się, iż Marszałek Województwa Łódzkiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8 na odcinku Wieluń – węzeł Łódź Południe (A1) od km 128+896 do km 232+959.

W ramach prowadzonego postępowania Marszałek Województwa Łódzkiego wezwał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządcę drogi, do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji w sprawie wydania ww. decyzji.

Jednocześnie tutejszy organ informuje – realizując obowiązek nałożony na organ administracji publicznej art. 36 kpa – iż rozpoznanie/zakończenie ww. postępowania nastąpi z przekroczeniem terminu.

Powyższe spowodowane jest szczególnie dużym skomplikowaniem sprawy, co wynika z konieczności weryfikacji obszernej dokumentacji dotyczącej analizy porealizacyjnej sporządzonej dla rzeczonego odcinka drogi ekspresowej S8. Marszałek Województwa Łódzkiego wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do 31 maja 2020 r. Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 37 kpa.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pokój 409, proszę o kontakt pod nr telefonu 42 683 35 30 lub 42 663 36 10.

Załączniki

obwieszczenie pdf, 351 kB
zawiadomienie pdf, 343 kB

Powiadom znajomego