W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budżet 2023

Projekt budżetu na 2023 rok:

Projekt WPF na lata 2023-2034:

Opinie:

Informacje:
- BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZGÓW sporządzony na dzień 31-12-2023r.

- Korekta1 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZGÓW sporządzony na dzień 31-12-2023r.

- BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023r. – GMINA RZGÓW

- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023r. – GMINA RZGÓW

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023r. – GMINA RZGÓW

- Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31-12-2023r. – GMINA RZGÓW

- Informacja dodatkowa za 2023r. – GMINA RZGÓW

- BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023r. - Urząd Miejski w Rzgowie

- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023r. - Urząd Miejski w Rzgowie

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023r. - Urząd Miejski w Rzgowie

- Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31-12-2023r. - Urząd Miejski w Rzgowie

- Informacja dodatkowa za 2023r. – Urząd Miejski w Rzgowie

Sprawozdania:

I kwartał 2023 roku

• Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2023

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2023

•    Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2023

•    Rb-50 ŁUW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2023

•    Rb-50 KBW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2023

•    Rb-ZN KBW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału roku 2023

•    Rb-ZN ŁUW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału roku 2023

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023

•  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

•      Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2023

•      Rb-50 KBW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2023

•      Rb-50 ŁUW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2023

II kwartał 2023 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

•  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2023

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

•      Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

•      Rb-50 KBW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2023

•      Rb-50 ŁUW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2023

•      Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2023

•    Rb-ZN KBW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2023r.

•    Rb-ZN ŁUW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału roku 2023r.

•    Rb-50 ŁUW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2023r.

•    Rb-50 KBW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2023r.

•    Załącznik Nr 3 Informacja opisowa dotycząca prawidłowości i terminowości pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz informacja dotycząca wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa za II kwartał 2023r.
•    Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za II kwartał 2023r.
•    Załącznik Nr 2 Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za II kwartał 2023r.

Korekta Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

•  Korekta Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

III kwartał 2023

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału roku 2023

Rb-ZN KBW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec III kwartału roku 2023

Rb-ZN ŁUW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec III kwartału roku 2023

Rb-50 KBW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2023

Rb-50 ŁUW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2023

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartał 2023

Załącznik Nr 2 Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za III kwartał 2023

KOREKTA Załącznik Nr 2 Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za III kwartał 2023

KOREKTA2 Załącznik Nr 2 Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za III kwartał 2023

Załącznik Nr 3 Informacja opisowa dotycząca prawidłowości i terminowości pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz informacja dotycząca wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa za III kwartał 2023

KOREKTA Załącznik Nr 3 Informacja opisowa dotycząca prawidłowości i terminowości pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz informacja dotycząca wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa za III kwartał 2023

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023

KOREKTA Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023

•  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023

KOREKTA Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

KOREKTA Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

•      Rb-50 KBW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2023

•      Rb-50 ŁUW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2023

•      Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2023

IV kwartał 2023

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2023

•   Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 listopada roku 2023

•  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

•  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2023

Rb-ZN KBW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału roku 2023

Rb-ZN ŁUW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału roku 2023

•  Rb-50 ŁUW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2023

•  Rb-50 KBW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2023

•  Rb-50 ŁUW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2023

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za IV kwartał 2023r.

Załącznik Nr 2 Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za IV kwartał 2023r.

Załącznik Nr 3 Informacja opisowa dotycząca prawidłowości i terminowości pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz informacja dotycząca wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa za IV kwartał 2023r.

•  Rb-50 KBW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2023

•   Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

•   Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Korekta Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

•    Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023

Korekta Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023

•    Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Korekta Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

•    Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: na koniec 2023r.

•    Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

•    Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

•  Korekta Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Korekta Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2023 roku

Korekta Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2023 roku

•  Korekta nr 1 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

 

Powiadom znajomego