W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Strategia rozwoju Gminy Rzgów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strategia rozwoju gminy Rzgów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6a cytowanej w podstawie prawnej ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju poprzez różne formy współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy Rzgów jest bowiem podstawowym dokumentem długofalowej polityki, ponieważ tworzy platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych stron w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego (na poziomie gminy, powiatu oraz województwa), administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańców gminy Rzgów.

Dokument uwzględnia obecną pozycję jednostki samorządu terytorialnego w świetle zmieniających się przepisów prawnych oraz nowe wyzwania stojące przed gminą, zwłaszcza w perspektywie planowanych inwestycji. Wzięto pod uwagę możliwości dofinansowania planowanych inwestycji ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Misja i wizja porządkują przyszłość Gminy, wyznaczają ramy, w których ma być realizowana. Określenie misji i wizji przedsięwzięcia pozwala stworzyć fundamenty dla zamierzonych działań. Analiza sytuacji obecnej Gminy na podstawie m.in. dostarczonych przez Urząd Miejski informacji oraz sondaż opinii (ankiety oraz spotkania warsztatowe) przeprowadzonego wśród mieszkańców, radnych i reprezentantów kluczowych instytucji, pozwoliło na zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania misji i wizji Gminy Rzgów na najbliższe lata.

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów została opracowana na podstawie istniejących zasobów, badań ankietowych oraz wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących gminy. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dn. 31.03.2017 r. - 08.05.2017 r. Ankiety w formie elektronicznej udostępnione zostały na stronie www.rzgow.pl. Ankiety były również dostępne w formie papierowej – wypełnione kwestionariusze można było składać w sekretariacie UM. Dodatkowo na stronie www.rzgow.pl w zakładce Rzgowska Rada Biznesu zamieszczono kwestionariusz dla przedsiębiorców.

Diagnoza społeczno-gospodarcza i przeprowadzona na jej podstawie analiza SWOT, jak również wyniki sondażu społecznego pozwoliły na określenie dwóch strategicznych celów rozwoju Gminy:
I. WYSOKI STANDARD ŻYCIA LOKALNEJ SPOŁECZNOSCI
II. ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI I TWORZENIE ATRAKCYJNYCH WARUNKÓW DO INWESTOWANIA

Sformułowane w niniejszej strategii i stanowiące podstawę do podejmowania i realizacji konkretnych projektów, cele strategiczne i operacyjne, mogą być finansowane zarówno z dochodów własnych Gminy, jak i środków zewnętrznych, w tym regionalnych programów operacyjnych oraz pozostałych środków finansowych w nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020. Zapisy nowej Strategii odzwierciedlają potrzeby Gminy Rzgów i są kompatybilne z dokumentem strategicznym tj. Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz Strategią Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2015-2020.

W związku z faktem, iż wprowadzenie w życie planów i inwestycji zawartych w projekcie Strategii  rozwoju gminy Rzgów może powodować oddziaływanie na środowisko  opracowano dokument Prognozy, którego głównym celem jest analiza potencjalnych i znaczących oddziaływań oraz możliwych szkód dla środowiska. W dokumencie zaprezentowano możliwe rozwiązania mające na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań mogących być rezultatem realizacji zadań zawartych w Strategii, jak również ocenę potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji tych zadań. Prognoza oddziaływania na środowisko jest instrumentem dostarczenia informacji  dla mieszkańców w procesie konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 15.11.2017 r. - 05.12.2017 r. Dokument Prognozy oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Załączniki

Powiadom znajomego