W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

i ZAGOSPODAROWANIA TERENU


Wymagane dokumenty:

Wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2462) dostępnym w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (sekretariat - pok 21) lub na stronie internetowej (załącznik poniżej).

Załączniki:

 • Kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki tj. część działki przyległej do drogi, jednak nie mniej niż 50 m od granic działki w każdą stronę.
 • Załącznik graficzny - opracowanie graficzne zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych.
 • Dokument potwierdzający powierzchnię posiadanego gospodarstwa rolnego (w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej).
 • Dokumenty potwierdzające możliwość uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną (np.: umowa zawarta pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną lub warunki techniczne w przypadku projektowanej infrastruktury technicznej np. przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe).
 • Upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku działania w imieniu innej osoby lub też firmy czy instytucji (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy).
 • Inne dokumenty wynikające z przepisów szczególnych (np. decyzja środowiskowa).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • Od wydania decyzji o warunkach zabudowy  i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 598 zł.
  Ww. opłaty nie pobiera się od właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę - 56 zł.
 • Opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika - 17zł.

(z opłaty zwolnione są jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 
Jednostka odpowiedzialna:

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa – Justyna Błach

pok. nr 5, tel. 42 214 11 42


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1588 z późn. zm.).

Wzór wniosku:

Powiadom znajomego