W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

OBWIESZCZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.na obszarze województwa łódzkiego


Na podstawie art. 57 ust. 2  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz § 2 ust 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333), podaje się do wiadomości:
1. Kwalifikacja  wojskowa  w  2023  r.  na  obszarze  województwa  łódzkiego  odbędzie  się  w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych oraz 2 maja i 9 czerwca 2023 r.
2.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1)mężczyzn urodzonych w 2004 r.,
2)mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3)osoby, które w latach 2021-2022:
a)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej  ze  względu  na stan  zdrowia,  jeżeli  okres  tej  niezdolności  upływa  po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej; 
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3.Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach:
1) Łódź-1, obszar dzielnic: Bałuty – w lokalu przy ul. Stawowej 28, od dnia 8 maja do dnia 21 czerwca 2023 r., w godz. 8:00-16:30,
2) Łódź-2, obszar dzielnicy Górna i Śródmieście– w lokalu przy ul. Stefana Żeromskiego 115, od dnia 24 kwietnia do dnia 19 czerwca 2023 r., w godz. 8:00-16:30,
3) Łódź-3, obszar dzielnic: Polesie i Widzew – w lokalu przy ul. Królewskiej 13/15, od dnia 17 kwietnia do dnia 30 czerwca 2023 r., w godz. 7:30-16:00, w dniach od 2 maja do 5 maja nie przewiduje się posiedzeń powiatowej komisji lekarskiej,
4) miasto Piotrków Trybunalski – w lokalu przy ul. ks. Piotra Skargi 3, od dnia 6 czerwca do dnia 29 czerwca 2023 r., w godz. 8:30-16:30,
5) miasto Skierniewice – w lokalu przy ul. Trzcińskiej 18, od dnia 17 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2023 r., w godz. 9:00-15.45,
6)powiat bełchatowski – w Bełchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej 34, od dnia 9 maja do dnia 7 czerwca  2023 r., w godz. 9:00-17:00, 7)powiat brzeziński – w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej 9, od dnia 15 maja do dnia 24 maja 2023 r., w godz. 7:00-14:30,
8) powiat kutnowski - w Kutnie, w lokalu przy ul. Króla Władysława Jagiełły 2, od dnia 8 maja do dnia 31 maja 2023 r., w godz. 9:00-16:00,
9) powiat łaski – w Łasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej 13, od dnia 17 kwietnia do dnia 4 maja 2023 r. w godz. 8:00-14:00,
10) powiat łęczycki – w Łęczycy, w lokalu przy Alejach Jana Pawła II 11, od dnia 1 czerwca do dnia 16 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-15:00, 11) powiat łowicki – w Łowiczu, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 62, od dnia 5 czerwca do dnia 27 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-15:00, 12) powiat łódzki wschodni – w Łodzi, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, od dnia 29 maja do dnia 21 czerwca 2023 r., w godz. 11:00-17:00,
13) powiat opoczyński – w Opocznie, w lokalu przy ul. Partyzantów 30, od dnia 17 kwietnia do dnia 15 maja 2023 r, w godz. 9:00-17:30, z wyłączeniem dni od 1 maja do 7 maja 2023 r.
14) powiat pabianicki – w Pabianicach, w lokalu przy ul. Sejmowej 2, od dnia 17 kwietnia do dnia 25 maja 2023 r., w godz. 7:30-14:30, z wyłączeniem dni od 1 maja do 7 maja 2023 r.,
15) powiat pajęczański – w Pajęcznie, w lokalu przy ul. Zdrojowej 17, od dnia 17 kwietnia do dnia 4 maja 2023 r., w godz. 8:30-14.30,
16) powiat piotrkowski – w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu przy ul. Grota Roweckiego 5, od dnia 9 maja do dnia 7 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-15:30,
17) powiat poddębicki – w Poddębicach, w lokalu przy ul. Adama Mickiewicza nr 16, od dnia 13 czerwca do dnia 23 czerwca 2023 r., w godz. 11:00-18:00,
18) powiat radomszczański – w Radomsku, w lokalu przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 142a, od dnia 9 maja do dnia 7 czerwca 2023 r., w godz. 8:30-15:30,
19) powiat rawski – w Rawie Mazowieckiej, w lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, od dnia 22 maja do dnia 2 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-15:00,
20) powiat  sieradzki  –  w  Sieradzu,  w  lokalu  przy  Placu  Wojewódzkim  3,  od  dnia  17 kwietnia do dnia 23 maja 2023 r., w godz. 9:00-16:00,
21) powiat skierniewicki – w Skierniewicach, w lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja 6, od dnia 16 maja do dnia 25 maja 2023 r., w godz. 9:00-15:00,
22) powiat tomaszowski – w Tomaszowie Mazowieckim, w lokalu przy ul. Jana Pawła II 37, od dnia 17 maja do dnia 22 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-16:00,
23) powiat wieluński – w Wieluniu, w lokalu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, od dnia 25 maja do dnia 19 czerwca 2023 r., w godz. 9:00-16:00, 
24 )powiat wieruszowski – w Wieruszowie, w lokalu przy ul. Kępińskiej 1, od dnia 9 maja do dnia 22 maja 2023 r., w godz. 10:00-17:00,
25) powiat  zduńskowolski  –  w  Zduńskiej  Woli,  w  lokalu  przy  ul.  gen.  Jarosława Dąbrowskiego 15, od dnia 24 maja do dnia 30 maja 2023 r. w godz. 8:00-14:00, od dnia 1 czerwca do dnia 7 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-14:00, w dniu 12 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-10:00 ,od dnia 13 czerwca do dnia 14 czerwca 2023 r. w godz. 8:00- 14:00, od dnia 15 czerwca do dnia 16 czerwca 2023 r.– w godz. 8:00-11:00,
26) powiat zgierski – w Zgierzu, w lokalu przy ul. Piątkowskiej 83F, od dnia 8 maja do dnia 26 czerwca 2023 r., w godz. 11:00-18:00.
4. Osoby  podlegające  kwalifikacji  wojskowej  stawiają  się  przed  wójtem,  burmistrzem (prezydentem  miasta),  powiatową  komisją  lekarską  oraz  szefem  wojskowego  centrum rekrutacji właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt  czasowy  trwający  ponad  trzy  miesiące  stawiają  się  przed  wójtem,  burmistrzem (prezydentem  miasta),  powiatową  komisją  lekarską  oraz  szefem  wojskowego  centrum rekrutacji właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
5. Osoby  podlegające  stawieniu  się  do  kwalifikacji  wojskowej,  które  w  okresie  od  dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia do dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub  pobytu  czasowego  trwającego  ponad  trzy  miesiące.  Wójt  lub  burmistrz  (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
6. Osoby  podlegające  stawieniu  się  do  kwalifikacji  wojskowej,  które  po  rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed  opuszczeniem  miejsca  dotychczasowego  pobytu.  W  pozostałych  przypadkach właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, a jeżeli brak w kraju miejsca zamieszkania lub pobytu, właściwość miejscową ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej  w  sposób  wskazany  wyżej,  właściwymi  są  organy  dzielnicy  Śródmieście  w mieście stołecznym Warszawa.
7. Osoby posiadające ustaloną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B mogą za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji występować z wnioskiem o zmianę kategorii.  Do  wniosku  osoba  stawiająca  się  do  kwalifikacji  wojskowej  dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.
8. Osoby  podlegające  stawieniu  się  do  kwalifikacji  wojskowej,  które  nie  dopełniły  tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
9. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
10. Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument  potwierdzający  przyczyny  niestawienia  się  do  kwalifikacji  wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2) powiatowej  komisji  lekarskiej  –  posiadaną  dokumentację  medyczną,  w  tym  wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy.
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji: a)dokumenty  potwierdzające  poziom  wykształcenia  lub  pobieranie  nauki  oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, b)potwierdzenie  zgłoszenia  się  do  rejestracji  w  przypadku  wprowadzenia  takiego obowiązku.
11. Osoba,  która  stawała  już  do  kwalifikacji  wojskowej  lub  ubiega  się  o  zmianę  kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): a)dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, b)dokument  potwierdzający  przyczyny  niestawienia  się  do  kwalifikacji  wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2) powiatowej  komisji  lekarskiej  –  dokumentację  medyczną,  w  tym  wyniki  badań specjalistycznych,  przeprowadzonych  w  okresie  dwunastu  miesięcy  przed  dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania, b)dokumenty  potwierdzające  poziom  wykształcenia  lub  pobieranie  nauki  oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
12. Osoby,  które  przedstawią  komisji  lekarskiej  dokumenty  potwierdzające  niezdolność  do służby  wojskowej  można  nie  poddawać  badaniom  lekarskim.  Natomiast  osoby,  które zażądają  wydania  zaświadczenia  powinny  przedstawić  szefowi  wojskowemu  centrum rekrutacji  dokumenty  potwierdzające  poziom  wykształcenia  lub  pobierania  nauki  oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
13. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
14. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed  szefem  wojskowego  centrum  rekrutacji  w  określonym  terminie  i  miejscu,  albo odmawia  poddania  się  badaniom  lekarskim,  albo  nie  przedstawia  dokumentów,  których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wojewoda Łódzki

Tobiasz Bocheński

Powiadom znajomego