W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej


Pragniemy poinformować, iż Żłobek Samorządowy w Guzewie bierze udział w projekcie pt.:

„Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Projekt realizowany jest od 01 lipca 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.


Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia 19 osób z terenu Gminy Rzgów, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez utworzenie 19 miejsc opieki w formie instytucjonalnej (żłobek) od 01.07.2019 roku do 31.01.2020 roku oraz zapewnienie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 01.02.2020 roku do 31.01.2022 roku.

Wartość projektu: 821 873,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 672 763,76 zł
 
 Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowane na terenie Gminy Rzgówwww.zainwestujwekologie.pl

Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi

Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 341/OZ/D/2018 w formie dotacji, zawartej w dniu 08.10.2018r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2018 roku”

Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 72 322,12 zł netto

w tym:

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 65 088,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 7 234,12 zł netto

Zakres robót obejmował:

- demontaż,

- przygotowanie do transportu,

- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.

Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 92 nieruchomości-posesji
w ilości 190,180 Mg.

Realizacja zadania od 10.04.2018r. do 26.11.2018r..„Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

Koszt realizacji projektu: 46664,00 zł,
kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi 30 000,00zł


 

 

Projekt „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość ogólna zadania; 251578,12 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
238998,00 zł, w tym dotacja 119499,00 zł, pożyczka 119499,00 zł Projekt: „Lepsze oddziały przedszkolne większe możliwości"„

Gmina Rzgów realizuje w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nabór numer POKL/II/9.1.1/ST/15, w szkołach podstawowych na terenie gminy projekt pt: „Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości". Koszty kwalifikowane projektu: 98619,60 pln. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

POKL_I_9_1_2_ST_11_Lepsza_szkola_wieksze_mozliwosci
 

Projekt: „Lepsza szkołą większe możliwości"

„Gmina Rzgów realizuje w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nabór numer POKL/I/9.1.2/ST/11, w szkołach podstawowych na terenie gminy projekt pt: „Lepsza szkoła większe możliwości". Koszty kwalifikowane projektu: 135665,90 pln. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

POKL_I_9_1_2_ST_11_Lepsza_szkola_wieksze_mozliwosci

 

Nazwa inwestycji: „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”

Całkowita wartość projektu 17 481 763 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 5 980 240 PLN;

Beneficjent – Gmina Rzgów  

Logo Programu Regionalnego UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt: „Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego na Placu 500-lecia w Rzgowie” na kwotę kosztów całkowitych 109865,87zł oraz kwotę dofinansowania w wysokości 65919,52zł jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 
 

Gmina Rzgów zrealizowała projekt pt: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie integracji społecznej mieszkańców Gminy Rzgów poprzez budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ułatwiające przemieszczanie się mieszkańców do miejsc pamięci, w tym miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym” w ramach konkursu „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś IV Leader. Koszt brutto inwestycji wyniósł 701 tys zł, koszt netto 570 tys zł, otrzymane dofinansowanie 456 tys złSkwer w centrum miasta na rogu ulic Łódzkiej i Pabianickiej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

Gmina Rzgów zrealizowała projekt pt: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie integracji społecznej mieszkańców Gminy Rzgów poprzez budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ułatwiające przemieszczanie się mieszkańców do miejsc pamięci, w tym miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym” w ramach konkursu „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś IV Leader. Koszt brutto inwestycji wyniósł 701 tys zł, koszt netto 570 tys zł, otrzymane dofinansowanie 456 tys zł Logo Programu Regionalnego UE

„Nie tylko podręcznik i tablica ..." Projekt realizowany w ramach RPO WŁ, działanie V.3 - Infrastruktura edukacyjna, którego przedmiotem była instalacja 156 pracowni multimedialnych w 43 szkołach. www.pracowniemultimedialne.pabianice.pl 
Logo Programu Regionalnego UE

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - www.elodzkie.pl.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 - E- Usługi Publiczne

Całkowita wartość projektu: 22 112 530,00 Pln
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 18 303 050,00 Pln
Nazwa Partnera: Gmina Rzgów

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Gmina Rzgów zrealizowała projekt budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Rzgowie.

Koszty realizowanego przedsięwzięcia 1 206 334,00 zł,
dofinansowanie budżetu Państwa 333 000,00 zł,
Środki Urzędu Marszałkowskiego 333 334,00zł.Projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość ogólna zadania; 1363449,65 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: pożyczka 1.175.090,00 zł 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu : „Wydanie publikacji pn."Przewodnik turystyczny- RZGÓW TRZY KOLORY” współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 

 

 


Projekt „Promocja walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i folderu

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu „Promocję walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i folderu"  współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Folder | Broszura - strona opisowa | Broszura - strona z mapą


 

Powiadom znajomego