W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienia

XML

Informacja o składaniu wniosków o dofianansowanie dla spółek wodnych

 Rzgów, dnia 12.05.2023 r. INFORMACJA   Burmistrz Rzgowa informuje o możliwości uzyskania przez spółki wodne pomocy finansowej w formie celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Rzgów obejmujących: •      wykaszanie i odkrzaczanie rowów stanowiących urządzenia...

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259), Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i...

Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach o nr ewidencyjnych 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów

Rzgów, 04.05.2023 r.    Znak: OŚr.6220.02.2021 Zawiadomienie    Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz.1029 ze zm.).    podaję do publicznej...

Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach o nr ewidencyjnych 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów

Rzgów, 04.05.2023 r.  OŚr.6220.02.2021   Podanie informacji do publicznej wiadomości    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję,...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                           Rzgów, dnia 25 kwietnia 2023 roku OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza wraz z prognozą...

Budowa zespołu budynków mieszkalnych (12 budynków mieszkalnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 64/32, 64/33, 64/34, 64/35 obręb 54 Łódź Górna (rejon ul. Paprociowej), województwo łódzkie

Rzgów, 19.04.2023 r.    OBWIESZCZENIE  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.0.2000 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania...

Informacja o wszczęciu postępowania w spr. o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego polegającego na wprowadzeniu ścieków przemysłowych przy ul. Łódzkiej 69 w Rzgowie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  polegających na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierające szczególnie szkodliwe substancje dla środowiska wodnego pochodzących z salonu sprzedaży samochodów wraz z serwisem...

Budowa zespołu budynków mieszkalnych (12 budynków mieszkalnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 64/32, 64/33, 64/34, 64/35 obręb 54 Łódź Górna (rejon ul. Paprociowej), województwo łódzkie

Rzgów, 14.04.2023 r.    OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.0.2000 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art....

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach ewidencyjnych nr 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów” obręb 0012, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie (od 13.02.2023 r. nowa numeracja działek: 5433/1, 5433/2, 5433/3, obręb Rzgów)''

Rzgów, 04.04.2023 r. OŚr.6220.02.2021  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji Na podstawie art. 36 § 2 w związku z art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.0.2000 t.j.), oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o...

Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach ewidencyjnych nr 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów

Rzgów, dnia 03.03.2023 r.   OŚr.6220.02.2021    OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Wykonanie zewnętrznego parku rozrywki – jako uzupełnienie użytkowania hali o symbolu lokalizacyjnym 2A w Rzgowie przy ul. Miasto Mody, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 151/2, 152/2

Rzgów, dnia 03.03.2023 r.   OŚr.6220.01.2023 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz 3a, w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia...