W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

obwieszczenie o zm. uchwały w spr. przystapienia do sporządzenia MPZP dla fr. m. Bronisin

Rzgów, dnia 27 lipca 2023 roku.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZGOWA

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bronisin Dworski rejon ul. Pogodnej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rzgowie Uchwały Nr LII/539/2022 z dnia 26 października 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bronisin Dworski rejon ul. Pogodnej, na podstawie której plan będzie uchwalony w dwóch etapach z czego Etap II zostanie podzielony na Etap IIA i Etap IIB.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w terminie od dnia 03 sierpnia 2023 roku do dnia 25 sierpnia 2023 roku. Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub na adres urzędu albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzgow.pl lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planów miejscowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 03 sierpnia 2023 roku do dnia 25 sierpnia 2023 roku, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub na adres urzędu albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzgow.pl lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Rzgowa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.rzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załączniki

Powiadom znajomego