W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi

Rzgów, dnia 24.07.2023 r.

 

OŚr.6220.04.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), Burmistrz Rzgowa informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456/1, 456/2, 181/7, 182/7, 183/7, 184/14, 184/17, 185/7, 186/7, 187/7, 188/7, 189/7 obręb Guzew-Babichy, gmina Rzgów, powiat łódzki-wschodni. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Rzgowa. Organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu. Organem właściwym do wydania opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty będą wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 7, w godzinach urzędowania, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

W tym samym czasie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@rzgow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Powiadom znajomego