W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach ewidencyjnych nr 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów

Rzgów, dnia 27.07.2023 r.

 

OŚr.6220.02.2021

 

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz  art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 8, art. 74 ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym ponownego rozpatrzenia sprawy 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach ewidencyjnych nr 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów”, obręb 0012, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie (od 13.02.2023 r. nowa numeracja działek: 5433/1, 5433/2, 5433/3, obręb Rzgów, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie) po wydaniu dnia 
11.07.2023 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi decyzji (znak SKO.4170.43.2023) orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Rzgowa z dnia 04.05.2023 r. (znak OŚr.6220.02.2021) oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji 

 
zawiadamia się że, 

 

zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, w pokoju 7, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (42) 214-11-32. 

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 27.07.2023 r.

 

 

 

 

 

Pouczenie

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego zawiadomienia.

 

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP www.bip.rzgow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Powiadom znajomego