W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi

Rzgów, dnia 24.07.2023 r.

OŚr.6220.04.2022

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), a także na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) 

z a w i a d a m i a m, 

że w dniu 24 lipca 2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Rzgowa znak: OŚr.6220.04.2022 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez pełnomocnika Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456/1, 456/2, 181/7, 182/7, 183/7, 184/14, 184/17, 185/7, 186/7, 187/7, 188/7, 189/7 obręb Guzew-Babichy, gmina Rzgów, powiat łódzki-wschodni. 

Na postanowienie niniejsze nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy Placu 500 lecia 22, 95–030 Rzgów, w pokoju nr 7, w godzinach urzędowania. 

Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Powiadom znajomego