W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienia

XML

zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji   Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.753 z późn. zm.) oraz  art.3 ust.1 pkt 11, art. 21 ust.2 pkt 8, art.74 ust.3a, art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o...

Ogłoszenie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 października 2021 roku na wniosek złożony przez Inwestora Gminę Rzgów w dniu 26 sierpnia...

Ogłoszenie/obwieszczenie

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czyżeminek rejon ul. Jeżynowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,...

„Rozbudowa ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim”

  Zawiadomienie               Na podstawie art. 38  i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021r., poz.247  ze zm.)   podaję do publicznej wiadomości, że:   po rozpatrzeniu wniosku...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji na dz. nr 1272/14, 1272/12 obręb Rzgów

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. " Budowa budynków handlowo-usługowych-Rzgów ul. Tuszyńska 70 dz. 1272/14, 1272/12 z wiatą na wózki, wiatami na odpady i opakowania, pylonem reklamowym, murkami oporowymi, zjazdami i miejscami postojowymi oraz pozostałą...

zawiadomienie Granitowa

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji   Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.753 z późn. zm.) oraz  art.3 ust.1 pkt 11, art. 21 ust.2 pkt 8, art.74 ust.3a, art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o...

obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY  ŁÓDZKIEGO                Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 113 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, oraz na podstawie art. 49 kpa,...