W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienia

XML

Wykonanie zewnętrznego parku rozrywki – jako uzupełnienie użytkowania hali o symbolu lokalizacyjnym 2A w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Miasto Mody na działkach o numerach geodezyjnych 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 151/2, 152/2, 210/1, 211

Rzgów, dnia 27.01.2023 r.     OŚr.6220.08.2022     Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji   Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz.2000 z późn. zm.) oraz  art.3 ust.1 pkt 11, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3...

Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z zapleczem socjalno – biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną

Rzgów, dnia 19.01.2023 r.     OŚr.6220.01.2022     Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz.2000 z późn. zm.) oraz  art. 3 ust.1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 8, art.74 ust. 3a, art. 75...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzenia wodnego na bazie otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego na działce nr ew. 332/4 w miejscowości Kalino, gm. Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie, w celu poboru wód podziemnych z utworów górnokredowych dla potrzeb mieszkańców gminy Rzgów”

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz.2000) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art.33 ust.1, art.73 ust.1, art.74 ust. 3 oraz 3a, w nawiązaniu do art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków

Zawiadomienie   Na podstawie art. 22 ust 4. oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 t.j.) w powiązaniu z § 18b ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i...

„Wymiana podziemnego zbiornika na olej opałowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przy ul. Krzywej 2, na działce o numerze ewidencyjnym 47

Podanie informacji do publicznej wiadomości   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:   - Burmistrz Rzgowa w dniu 21.11.2022 r....