W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienia

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Gminny Program Niskoemisyjny

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZGOWA Burmistrz Rzgowa informuje mieszkańców gminy, iż przystąpiono do opracowania „Gminnego Programu Niskoemisyjnego dla Gminy Rzgów”. Ma on na celu określić zadania jakie gmina ma realizować w walce z niską emisją (smogiem, paleniem odpadami bądź słabej jakości węglem, pomocy w...

przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) przesyłam powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu...

obwieszczenie A1

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) o b w i e s z c z a m RŚVI.7033.3.2019 Łódź,...

zawiadomienie ws.przebudowy sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.36 oraz art.49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art.74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

zawiadomienie o zebranym materiale

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256z późn. zm.) oraz art.3 ust.1 pkt 11, art. 21 ust.2 pkt 8, art.74 ust.3a, art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o...

Zawiadomienie Ministra Klimatu i Środowiska

Zawiadomienie Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r poz.256 z późn. zm.) oraz art.362 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r poz.1219 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, że Minister Klimatu i...

projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego informuje o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

zawiadomienie A1

Z A W I A D O M I E N I E o wniesieniu odwołania Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) tut. organ zawiadamia, iż w dniu 15.10.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł odwołanie od decyzji Marszałka Województwa...