W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ochrona środowiska

XML

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA

Informujemy, że gmina Rzgów na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z dnia 2 listopada 2022 r., poz. 2236) przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.   W związku z tym od dnia...

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Szanowni Pańs two, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się...

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

KWARTALNE SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANE PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Zgodnie z art. 9o ust. 1 i 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022.2519 z dnia 07.12.2022 r.) podmiot prowadzący działalność w zakresie...

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Gmina Rzgów 31.12.2020 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące realizacji programu "Czyste Powietrze". Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków...

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI OD 1 LIPCA OBOWIĄZUJE CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. WIĘCEJ INFORMACJI: https://bip.rzgow.pl/artykul/734/18467/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Dofinansowanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Rzgowie informuje, iż od 01.02.2023 do 28.02.2023 r. można składać „wnioski o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rzgów w roku 2023”. Przedmiotem dotacji celowej mogą być koszty związane...

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2020r., poz.283 z późn. zm.) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco...

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

INFORMACJA dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych   Burmistrz Rzgowa informuje, że zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r poz.1439 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników...