W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ochrona środowiska

XML

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Szanowni Pańs two, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się...

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

KWARTALNE SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANE PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Zgodnie z art. 9o ust. 1 i 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2024.399 z dnia...

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Gmina Rzgów 31.12.2020 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące realizacji programu "Czyste Powietrze". Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków...

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna. Dzięki niej...

Dofinansowanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Przedmiotem dotacji celowej mogą być koszty związane z: - demontażem; - przygotowaniem do transportu; - transportem; - unieszkodliwianiem. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z: - zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych (np. pokryć dachowych) -...

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać...

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

INFORMACJA dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych   Burmistrz Rzgowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na...