W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ochrona środowiska

XML

EkoOczyszczalnia - dofinansowanie na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „EkoOczyszczalnia – Instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”   Szanowni Mieszkańcy,                  Burmistrz Rzgowa w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5...

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW DEKLARACJA DOTYCZY ŹRÓDŁA/ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELU LUB ZARZĄDCY BUDYNKU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ŹRÓDŁO CIEPŁA I SPALANIA PALIW FORMULARZE DEKLARACJI ORAZ INFORMATOR DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW...

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

KWARTALNE SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANE PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniana...

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Gmina Rzgów 31.12.2020 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące realizacji programu "Czyste Powietrze". Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków...

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI OD 1 LIPCA OBOWIĄZUJE CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. WIĘCEJ INFORMACJI: https://bip.rzgow.pl/artykul/734/18467/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - DOFINANSOWANIE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE RZGÓW   Szanowni Mieszkańcy,        Burmistrz Rzgowa w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,...

Dofinansowanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Rzgowie informuje, iż od stycznia 2018 roku można składać „wnioski o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rzgów”. Przedmiotem dotacji celowej mogą być koszty związane z:   -...

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2020r., poz.283 z późn. zm.) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco...

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

INFORMACJA dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych   Burmistrz Rzgowa informuje, że zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r poz.1439 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników...