W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2018

uchwała nr: LIV/432/2018
uchwała nr LIV/432/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3625 z dn. 18.07.2018 r.
uchwała nr: LIV/430/2018
uchwała nr LIV/430/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3624 z dn. 18.07.2018 r.
uchwała nr: LIV/429/2018
uchwała nr LIV/429/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
uchwała nr: LIII/424/2018
uchwała nr LIII/424/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Rzgów do zasobów dróg gminnych, dróg zbiorczych znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 w miejscowości Starowa Góra
uchwała nr: LIII/422/2018
uchwała nr LIII/422/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: LIII/417/2018
uchwała nr LIII/417/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3277 z dn. 27.06.2018 r.
uchwała nr: LIII/420/2018
uchwała nr LIII/420/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LIII/418/2018
uchwała nr LIII/418/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2017 r.
uchwała nr: LIII/421/2018
uchwała nr LIII/421/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3278 z dn. 27.06.2018 r.
uchwała nr: LIII/419/2018
uchwała nr LIII/419/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
uchwała nr: LIII/423/2018
uchwała nr LIII/423/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy
uchwała nr: LIII/425/2018
uchwała nr LIII/425/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3279 z dn. 27.06.2018 r.
uchwała nr: LII/416/2018
uchwała nr LII/416/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LI/410/2018
uchwała nr LI/410/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: LI/414/2018
uchwała nr LI/414/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2717 z dn. 16.05.2018 r.
uchwała nr: LI/413/2018
uchwała nr LI/413/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów oraz sposobu ich rozliczania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2716 z dn. 16.05.2018 r.
uchwała nr: LI/412/2018
uchwała nr LI/412/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2715 z dn. 16.05.2018 r.
uchwała nr: LI/409/2018
uchwała nr LI/409/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2714 z dn. 16.05.2018 r.
uchwała nr: LI/415/2018
uchwała nr LI/415/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwała nr: LI/411/2018
uchwała nr LI/411/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów