W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2018

uchwała nr: LIX/467/2018
uchwała nr LIX/467/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Huta Wiskicka-Tadzin
uchwała nr: LIX/468/2018
uchwała nr LIX/468/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2.
uchwała nr: LIX/470/2018
uchwała nr LIX/470/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu użytkowego
uchwała nr: LIX/472/2018
uchwała nr LIX/472/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5342 z dn. 17.10.2018 r.
uchwała nr: LIX/459/2018
uchwała nr LIX/459/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5338 z dn. 17.10.2018 r.
uchwała nr: LIX/464/2018
uchwała nr LIX/464/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5340 z dn. 17.10.2018 r.
uchwała nr: LIX/465/2018
uchwała nr LIX/465/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku.
uchwała nr: LIX/469/2018
uchwała nr LIX/469/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek rejon ul. Dojazdowej
uchwała nr: LIX/461/2018
uchwała nr LIX/461/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Łodzi przez Gminę Rzgów
uchwała nr: LIX/463/2018
uchwała nr LIX/463/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LVIII/444/2018
uchwała nr LVIII/444/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LVIII/452/2018
uchwała nr LVIII/452/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy placowi w Guzewie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4628 z dn. 19.09.2018 r.
uchwała nr: LVIII/448/2018
uchwała nr LVIII/448/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LIV/433/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4625 z dn. 19.09.2018 r.
uchwała nr: LVIII/451/2018
uchwała nr LVIII/451/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Guzewie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4627 z dn. 19.09.2018 r.
uchwała nr: LVIII/457/2018
uchwała nr LVIII/457/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres 30 lat, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej - działki nr 147 obrębu Rzgów
uchwała nr: LVIII/447/2018
uchwała nr LVIII/447/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4624 z dn. 19.09.2018 r.
uchwała nr: LVIII/458/2018
uchwała nr LVIII/458/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5337 z dn. 17.10.2018 r.
uchwała nr: LVIII/456/2018
uchwała nr LVIII/456/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres 30 lat, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej - działki nr 107 obrębu Rzgów
uchwała nr: LVIII/454/2018
uchwała nr LVIII/454/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4630 z dn. 19.09.2018 r.
uchwała nr: LVIII/445/2018
uchwała nr LVIII/445/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4623 z dn. 19.09.2018 r.