W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2018

uchwała nr: LXI/485/2018
uchwała nr LXI/485/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6410 z dn. 06.12.2018 r.
uchwała nr: LXI/480/2018
uchwała nr LXI/480/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: LXI/483/2018
uchwała nr LXI/483/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi Gospodarz działka nr 246/4, droga bez nazwy Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6878 z dn. 19.12.2018 r.
uchwała nr: LXI/482/2018
uchwała nr LXI/482/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2019 roku Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6408 z dn. 06.12.2018 r.
uchwała nr: LXI/481/2018
uchwała nr LXI/481/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6407 z dn. 06.12.2018 r.
uchwała nr: LXI/478/2018
uchwała nr LXI/478/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LXI/487/2018
uchwała nr LXI/487/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6411 z dn. 06.12.2018 r.
uchwała nr: LXI/488/2018
uchwała nr LXI/488/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania Sali Sportowej w Rzgowie imienia Konrada Kobusa Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6412 z dn. 06.12.2018 r.
uchwała nr: LXI/484/2018
uchwała nr LXI/484/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6409 z dn. 06.12.2018 r.
uchwała nr: LXI/486/2018
uchwała nr LXI/486/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
uchwała nr: LXI/479/2018
uchwała nr LXI/479/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6406 z dn. 06.12.2018 r.
uchwała nr: LX/475/2018
uchwała nr LX/475/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6159 z dn. 26.11.2018 r.
uchwała nr: LX/477/2018
uchwała nr LX/477/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy, rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew - część A Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 6122 z dn. 22.11.2018 r.
uchwała nr: LX/476/2018
uchwała nr LX/476/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwała nr: LX/474/2018
uchwała nr LX/474/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LIX/466/2018
uchwała nr LIX/466/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2.
uchwała nr: LIX/460/2018
uchwała nr LIX/460/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5339 z dn. 17.10.2018 r.
uchwała nr: LIX/462/2018
uchwała nr LIX/462/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie Statutu Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4979 z dn. 02.10.2018 r.
uchwała nr: LIX/473/2018
uchwała nr LIX/473/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5343 z dn. 17.10.2018 r.
uchwała nr: LIX/471/2018
uchwała nr LIX/471/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/458/2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5341 z dn. 17.10.2018 r.
uchwała nr: LIX/467/2018
uchwała nr LIX/467/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Huta Wiskicka-Tadzin
uchwała nr: LIX/468/2018
uchwała nr LIX/468/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2.
uchwała nr: LIX/470/2018
uchwała nr LIX/470/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu użytkowego
uchwała nr: LIX/472/2018
uchwała nr LIX/472/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5342 z dn. 17.10.2018 r.
uchwała nr: LIX/459/2018
uchwała nr LIX/459/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5338 z dn. 17.10.2018 r.