W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2018

uchwała nr: LVIII/455/2018
uchwała nr LVIII/455/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
uchwała nr: LVIII/446/2018
uchwała nr LVIII/446/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2018 - 2023
uchwała nr: LVIII/449/2018
uchwała nr LVIII/449/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kalinko
uchwała nr: LVIII/453/2018
uchwała nr LVIII/453/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie budowy pomnika w Guzewie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4629 z dn. 19.09.2018 r.
uchwała nr: LVIII/450/2018
uchwała nr LVIII/450/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Grodzisku Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4626 z dn. 19.09.2018 r.
uchwała nr: LVII/441/2018
uchwała nr LVII/441/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4360 z dn. 31.08.2018 r.
uchwała nr: LVII/442/2018
uchwała nr LVII/442/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: LVII/443/2018
uchwała nr LVII/443/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w ramach środków z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4361 z dn. 31.08.2018 r.
uchwała nr: LVII/440/2018
uchwała nr LVII/440/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LVI/439/2018
uchwała nr LVI/439/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
uchwała nr: LVI/438/2018
uchwała nr LVI/438/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4121 z dn. 14.08.2018 r.
uchwała nr: LVI/437/2018
uchwała nr LVI/437/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4120 z dn. 14.08.2018 r.
uchwała nr: LV/436/2018
uchwała nr LV/436/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
uchwała nr: LIV/428/2018
uchwała nr LIV/428/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: LIV/433/2018
uchwała nr LIV/433/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3626 z dn. 18.07.2018 r.
uchwała nr: LIV/427/2018
uchwała nr LIV/427/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3623 z dn. 18.07.2018 r.
uchwała nr: LIV/431/2018
uchwała nr LIV/431/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew oraz zmiany uchwały Nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXVI/266/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
uchwała nr: LIV/434/2018
uchwała nr LIV/434/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu tworzącego do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
uchwała nr: LIV/435/2018
uchwała nr LIV/435/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLVII/354/2006 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgów ograniczonej ul. Zachodnią, ul. Rudzką, ul. Cmentarną i granicami działek o nr ewid.: 659/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5
uchwała nr: LIV/426/2018
uchwała nr LIV/426/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038