W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienia

XML

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art.33 ust.1, art.73 ust.1, art.74 ust. 3 oraz 3a, w nawiązaniu do art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

obwieszczenie A1

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze. zm. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

obwieszczeinie s8

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze. zm.) o b w i e s z c z a m Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 10 § 1 ustawy...

obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY ŁÓDZKIEGO                Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej kpa, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek Prezydenta Miasta Łodzi,...

zawiadomienie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256 z późn. zm.) oraz  art.3 ust.1 pkt 11, art. 21 ust.2 pkt 8, art.74 ust.3a, art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o...

zawiadomienie GDOŚ Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi

Zawiadomienie Na podstawie art.36 oraz art.49 par.1  ustawy  dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art.74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania , że na wniosek Prezydenta...

Gminny Program Niskoemisyjny

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZGOWA Burmistrz Rzgowa informuje mieszkańców gminy, iż przystąpiono do opracowania „Gminnego Programu Niskoemisyjnego dla Gminy Rzgów”. Ma on na celu określić zadania jakie gmina ma realizować w walce z niską emisją (smogiem, paleniem odpadami bądź słabej jakości węglem, pomocy w termomodernizacji, promowaniem...

przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) przesyłam powiadomienie GIOŚ o wystąpieniu przekroczenia poziomu...