W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Kalinko, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Kalinko, gmina Rzgów, proj. Kalinko

Rzgów, 03.06.2024 r. 

OŚr.6220.02.2024

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), informuję, że: 

 

– Burmistrz Rzgowa w dniu 03.06.2024 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OŚr.6220.02.2024 dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Kalinko, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Kalinko, gmina Rzgów, proj. Kalinko”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 657, 658, 659, 660, 672, 673, 678 w obrębie 0008 – Kalinko, gmina Rzgów (elektrownia) oraz na działce o nr ewid. 701/2 w obrębie 0008 – Kalinko, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie (linie kablowe).

– ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29.04.2024 r. znak: WOOŚ.4220.149.2024.SGr.3, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 04.04.2024 r. (data wpływu do urzędu 08.04.2024 r.) znak: WP.ZZŚ.4901.89.2024.WC oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 04.03.2024 r. (data wpływu: 07.03.2024 r.) znak: OZNS.90281.19.2024.KD znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500–lecia 22, 95–030 Rzgów, Referat Ochrony Środowiska, pok. 7 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 

 

Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 03.06.2024 r. 

Powiadom znajomego