W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budowa zespołu hal produkcyjno–magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi

Rzgów, dnia 06.06.2024 r.

 

OŚr.6220.04.2022

 

 

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz  art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 8, art. 74 ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal produkcyjno–magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456/1, 456/2, 181/7, 182/7, 183/7, 184/14, 184/17, 185/7, 186/7, 187/7, 188/7, 189/7 obręb Guzew-Babichy, gmina Rzgów, powiat łódzki-wschodni, województwo łódzkie.

zawiadamia się że,

1) Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 maja 2024 r. (data wpływu do urzędu 23.05.2024 r.) znak: OZNS.90281.53.2022.249.MP – opiniuje warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;

2) Postanowieniem z dnia 10 maja 2024 r. znak: WOOŚ.4221.82.2023.ZŻł.9 – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;

3) Postanowienie znak: PO.ZZŚ.5.4900.9.2023.BM z dnia 6 czerwca 2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu – uzgadnia warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, a także opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie Plac 500–lecia 22, 95–030 Rzgów, w pokoju 7, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (42) 214-11-32.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 06.06.2024 r.

 

 

Pouczenie 

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego zawiadomienia. 

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP www.bip.rzgow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 

 

Powiadom znajomego