W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienia

XML

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Kalinko, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Kalinko, gmina Rzgów, proj. Kalinko

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji ws. przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Kalinko, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Kalinko, gmina Rzgów, proj. Kalinko" zlokalizowanego na działkach o nr...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RZGOWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa

 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RZGOWA Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977, ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....

Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie robót w wodach polegających na prowadzeniu prac w biegu cieku naturalnego Dopływ w Rzgowie polegającego na odtworzeniu i naprawie pokrycia gazociągu DN 300 na dz. ewid. nr 408, 2147 i 396/3 obręb Rzgów.

Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonaniu na nieruchomości o pow. 3500 m2 robót lub obiektów trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji terenowej poprzez wyłączenie więcej ni z 70%   pow. nieruchomości z pow....

Budowa zespołu magazynowo–usługowo–produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo–socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych 2242/2, 2242/6, 2242/11, obręb 0012 Rzgów, gmina Rzgów, województwo łódzkie

Rzgów, dnia 27.03.2024 r.   OŚr.6220.03.2024 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz 3a, w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4...

Obwieszczenie

Obwieszczenie  postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych, z dwuotworowego ujęcia w Rzgowie  (studnia nr 1 i nr 2) ujmującego do eksploatacji górnokredowy poziom wodonośny poprzez studnię nr 2 usytuowaną na dz. o nr ewid. 977/4 obr. Rzgów

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalino rejon wschodni

Rzgów, dnia 05 marca 2024 roku. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalino rejon wschodni Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67...

Budowa hali handlowej RETAIL PARK w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych 103/2, 103/3, 104/1, 105/1, 106/1, 163/1, 164/1, 165, 166/1, 167/1, 168, 169, 170, 171/1, 172/1, 173/3 – hala usługowo–handlowo–wystawiennicza

Rzgów, 22.02.2024 r.    OŚr.6220.01.2024    Zawiadomienie    Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1094).    podaję do publicznej...

Budowa hali handlowej RETAIL PARK w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych 103/2, 103/3, 104/1, 105/1, 106/1, 163/1, 164/1, 165, 166/1, 167/1, 168, 169, 170, 171/1, 172/1, 173/3 – hala usługowo–handlowo–wystawiennicza

Rzgów, 22.02.2024 r.  OŚr.6220.01.2024   Podanie informacji do publicznej wiadomości    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), informuję, że: ...

Budowa lądowiska dla helikopterów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Rzgów, 19.02.2024 r.    OŚr.6220.08.2023    Zawiadomienie    Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094).    podaję do publicznej...

Budowa lądowiska dla helikopterów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Rzgów, 19.02.2024 r.  OŚr.6220.08.2023   Podanie informacji do publicznej wiadomości    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), informuję, że: ...