W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienia

XML

Ogłoszenie/obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2021 roku na wniosek złożony przez Inwestora Pana Łukasza Wróblewskiego w dniu 25...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na terenie Gminy Rzgów. Wykaz w załączeniu.

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                                                                               Rzgów, dnia 01.07. 2021 r.                                       OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ciek Struga, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul....

zawieszenie postępowania Budowa hal magazynowo - produkcyjnych typu SBU wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40

OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 725 ze zm.– cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Łódź, 25 czerwca 2021 r. GPB-II.7820.10.2020.AS/IK OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 108 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 czerwca 2021 r. ŚRIV.7033.2.2021.AU (RŚVI.7033.4.2019.IZ)   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) obwieszczam iż...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 czerwca 2021 r. ŚRIV.7033.5.2021.AU (RŚVI.7033.3.2019.IZ)   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) ...

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

GPB-II.7820.10.2020.IK/AS Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Na podstawie art 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego

Starosta Łódzki Wschodni zawiadamia, że została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 3/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106461E - ulicy Stawowej od ulicy Katowickiej do Centrum Logistycznego przy ulicy Stawowej wraz z odwodnieniem i...

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Punkt zbierania i magazynowania odpadów przy ul. Śniadeckiego 16 w Starowej Górze na działce nr ew.163” Zgodnie z art. 9, 10, 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...