W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2024

XML

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIX sesję w dn. 29.06.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIX sesję w dn. 29.06.2022 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni. (DRUK 3) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2040. (DRUK 4) 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVIII sesję w dn. 25.05.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVIII sesję w dn. 25.05.2022 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Edukacyjnej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew. (DRUK 2) 2.  w...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVII sesję w dn. 27.04.2022 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVII sesję w dn. 27.04.2022 r.: 1. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów. (DRUK 2) 2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2022 – 2030. (DRUK 4) 3. w sprawie członkostwa Gminy Rzgów w...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVI sesję w dn. 30.03.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLVI sesję w dn. 30.03.2022 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Huta Wiskicka-Tadzin. (DRUK 2) 2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalinko-Morgi. (DRUK 3) 3. w sprawie uchwalenia...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLV sesję w dn. 02.03.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLV sesję w dn. 02.03.2022 r.: 1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzgów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (D.2) 2. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów na lata 2021-2027 z...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIV sesję w dn. 26.01.2022 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIV sesję w dn. 26.01.2022 r.: 1. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Rzgów na lata 2022-2024". (DRUK 1) 2.  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIII sesję w dn. 22.12.2021 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLIII sesję w dn. 22.12.2021 r.: 1. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet sołtysom. (DRUK 1) 2. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2022. (DRUK 2) 3.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLII sesję w dn. 24.11.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLII sesję w dn. 24.11.2021 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy.  (DRUK 2) 2. w sprawie ustalenia ceny odbioru...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLII sesję w dn. 24.11.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLII sesję w dn. 24.11.2021 r.: 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy.  (DRUK 2) 2. w sprawie ustalenia ceny odbioru...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLI sesję w dn. 27.10.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLI sesję w dn. 27.10.2021 r. 1.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ciek Struga, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul. Kusocińskiego. (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 2) 3....

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XL sesję w dn. 29.09.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XL sesję w dn. 29.09.2021 r.: 1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. (DRUK 1) 2.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/378/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Rzgowie oraz nadania mu statutu....

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXIX sesję w dn. 25.08.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXIX sesję w dn. 25.08.2021 r. 1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów. (DRUK 1) 2. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Rzgowie oraz nadania mu statutu. (DRUK 2) 3. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXVIII sesję w dn. 04.08.2021 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXVIII sesję w dn. 04.08.2021 r.: 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021. (DRUK 2) 3. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/290/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXVII sesję w dn. 30.06.2021 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXVII sesję w dn. 30.06.2021 r.: 1.  w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały nr IX/83/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów. (DRUK 1) 2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXVI sesję w dn. 26.05.2021 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXVI sesję w dn. 26.05.2021 r.: 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 2) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021. (DRUK 3) 3. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/290/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXV sesję w dn. 28.04.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXV sesję w dn. 28.04.2021 r. 1. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów (DRUK 2) 2. w sprawie zmiany "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzgów na...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXIV sesję w dn. 31.03.2021 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXIV sesję w dn. 31.03.2021 r.: 1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2021. (DRUK 8) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 9) 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021. (DRUK 10) 4....

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXIII sesję w dn. 24.02.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXIII sesję w dn. 24.02.2021 r.: 1. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzgów na lata 2021-2024”. (DRUK 2) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 3) 3. w...

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXII sesję w dn. 20.01.2021 r.:

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XXXII sesję w dn. 20.01.2021 r.: 1) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenie maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady...

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.12.2020 r.:

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.12.2020 r.: 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (DRUK 1) 2.  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzgów. (DRUK 2) 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034. (DRUK 3) 4. w sprawie zmian w...

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w dn. 25.11.2020 r.

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w dn. 25.11.2020 r. 1. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzgów na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024”. (DRUK 3) 2.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o...

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w dn. 28.10.2020 r.

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w dn. 28.10.2020 r. 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034 (DRUK 2) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020. (DRUK 3) 3. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/181/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na...

Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 30.09.2020 r.

Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 30.09.2020 r.: 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020. (DRUK 1) 2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych - działek nr 483/12, 483/13 i 485/21 obrębu Starowa Góra. (DRUK 2) 3) w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie. (DRUK 3) 4) w...

Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w dn. 26.08.2020 r.:

Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w dn. 26.08.2020 r.: 1.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020. (DRUK 2) 3.zmieniającej uchwałę Nr XVIII/181/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na...