W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018 - 2024

XML

Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.06.2020 r.:

Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.06.2020 r.: 1. Monitoring „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2018 – 2023” - Raport za okres realizacji 2018-2019. (DRUK 1) 2. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/460/2018  Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 września...

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 27.05.2020 r.

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 27.05.2020 r.: 1.sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”. (DRUK 1) 2. sprawozdanie...

Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 22.04.2020 r.

1. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. oraz potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 przyjętego uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2018 r. (DRUK 1) 2. sprawozdanie z realizacji...

Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 25.03.2020 r.

1. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. oraz potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 przyjętego uchwałą Nr II/4/2018 rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2018 r. (DRUK 1) 2. sprawozdanie z realizacji...

Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 06.03.2020 r.

1. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rzgów (DRUK 1) 2. zmieniająca uchwałę Nr XLI/377/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie (DRUK 2) 3....

Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 26.02.2020 r.

Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 26.02.2020 r.: w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie na Miejski Ośrodek Kultury w Rzgowie i nadania jego statutu (DRUK 1) w sprawie zmiany nazwy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzgowie...

Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 29.01.2020 r.

Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 29.01.2020 r.: 1. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych Gminę Rzgów (DRUK 1) 2. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i...

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 08.01.2020 r.

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 08.01.2020 r. 1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (DRUK 1) 2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036 (DRUK 2) 3. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do...

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.12.2019 r.

1. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie (DRUK 1) 2. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie (DRUK 2) 3. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie (DRUK 3) 4. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece w Rzgowie (DRUK 4) 5. w sprawie zmiany...

Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 27.11.2019 r.

1. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rzgów w roku szkolnym 2018/2019 (DRUK 1) 2. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”...

Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.10.2019 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Rzgów przez Miasto Łódź (DRUK 1) 2. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LIX/460/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia...

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 25.09.2019 r.

1. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036 (DRUK 2) 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 (DRUK 3) 4. zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na...

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 21.08.2019 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Rzgów przez Miasto Łódź (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036...

Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 26.06.2019 r.

1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 (DRUK 1) 2. zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku (DRUK 2) 3. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze (DRUK 3) 4. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce (DRUK 4) 5. w...

Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 05.06.2019 r.

1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rzgowa wotum zaufania (DRUK 1) 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2018 r. (DRUK 2) 3. opinia RIO w Łodzi dotycząca sprawozdania Burmistrza Rzgowa z wykonania budżetu za rok 2018 (DRUK 3) 4. opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca rozpatrzenia...

Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 29.05.2019 r.

1. sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2018 rok (DRUK 1) 2. sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie za 2018 r. (DRUK 2) 3. sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie 1. Ocena zasobów pomocy społecznej. (DRUK 1) 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039. (DRUK 2) 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019. (DRUK 3) 4. zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu...

Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 27.03.2019 r.

Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 27.03.2019 r. 1. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań. (DRUK 1) 2. sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie...

Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 27.02.2019 r.

Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 27.02.2019 r.  1. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały nr LVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów. (DRUK 1) 2. w sprawie ustalenia trybu udzielania i...

Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.01.2019 r.

Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30.01.2019 r.: 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039. (DRUK 1) 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019. (DRUK 2) 3. zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego...

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 19.12.2018 r.

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 19.12.2018 r. 1. Sprawozdanie z przebiegu Programu polityki zdrowotnej" Piękny Uśmiech na Lata" dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dzieci klas „0” – „III” szkół...