W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLII sesję w dn. 24.11.2021 r.

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie na XLII sesję w dn. 24.11.2021 r.:

1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy.  (DRUK 2)
2. w sprawie ustalenia ceny odbioru nieczystości ciekłych oraz ceny za 1 kilometr przejazdu samochodu asenizacyjnego GZWiK w Rzgowie. (DRUK 3)
3.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. (DRUK 5)
4.  w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Rzgów na rok 2022. (DRUK 6) 
5.  w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie prowadzonej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. (DRUK 7)
6.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 8)
7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021. (DRUK 9)
8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – działek nr 246/81, 246/82, 246/83, 246/85 obrębu Gospodarz. (DRUK 10)
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 196/27 obrębu Romanów. (DRUK 11)
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Guzew, stanowiącej własność Gminy Rzgów. (DRUK 12)
11. w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie. (DRUK 13)
12. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czyżeminku. (DRUK 14)
13. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów. (DRUK 15)
14. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania. (DRUK 16)
15. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących  bioodpady stanowiące odpady komunalne. (DRUK 17)
16. w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej. (DRUK 18)
17. w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi. (DRUK 19)
18. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród sportowych dla szczególnie uzdolnionych zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. (DRUK 20)
19. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa. (DRUK 21)
20. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Rzgowie. (DRUK 22)
21. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8. (DRUK 23)

Załączniki

DRUK 2 pdf, 6.34 MB
DRUK 3 pdf, 198 kB
DRUK 5 pdf, 294 kB
DRUK 6 pdf, 303 kB
DRUK 7 pdf, 193 kB
DRUK 8 pdf, 1.74 MB
DRUK 9 pdf, 613 kB
DRUK 10 pdf, 202 kB
DRUK 11 pdf, 203 kB
DRUK 12 pdf, 204 kB
DRUK 13 pdf, 1.05 MB
DRUK 14 pdf, 1.23 MB
DRUK 15 pdf, 337 kB
DRUK 16 pdf, 217 kB
DRUK 17 pdf, 201 kB
DRUK 18 pdf, 5.67 MB
DRUK 19 pdf, 201 kB
DRUK 20 pdf, 343 kB
DRUK 21 pdf, 263 kB
DRUK 22 pdf, 210 kB
DRUK 23 pdf, 150 kB

Powiadom znajomego