W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

XML

Budowa oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze w gminie Rzgów. Oczekiwany termin realizacji zamówienia 30.11.2017.  Oferty należy składać do 18.09.2017 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie do godziny 9.00. 95- 30 Rzgów Plac 500- lecia 22 Ofert bedą oceniane w następujacy sposób. Cena 60%, okres...

W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów

Gmina Rzgów poszukuje wykonawców nadzoru inwestorskiego nad majacą rozpocząć się w b.r. inwestycją pt. Budowa  kanalizacji na terenie Gminy Rzgów. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji podciśnieniowej wraz z monitoringiem. Oferent bedzie musiał wylegitymować się doświadczeniem w realizacji tego typu kanalizacji. Szzczegółowe wymagania...

Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy prac elewacyjnych (roboty malarskie) na budynku straznicy OSP w Kalinku w Gminie Rzgów. Szczegółowy opis prac, które należy wykonać zawarty jest w przedmiarze dołaczonym do ogłoszenia. Budynek OSP Kalinko jest budynkiem posiadającym dwie kondygnacje nadziemne. Oczekiwany termin realizacji zamówienia 30 październik...

Modernizacja kotłowni olejowej w Kalinie

Gmina Rzgów poszukuje pilnie wykonawcy modernizacji kotłowni olejowej w szkole podstawowej w Kalinie w Gmnie Rzgów. Wymagany termin uruchomienie kotłowni nie później niż do 10.10. 2017 roku. Zadanie obejmie wymianę kotła olejowego. Szczegółowy zakres opisany jest w projekcie techniczym remontu oraz dołoczonym do ogloszenia przedmiarze. W zwiazku...

Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Gminy Rzgów

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw y s oli drogowej dla Gminy Rzgów w roku 201 7/2018 . W zakres zamówienia wchodzi: dostaw soli drogowej w ilości 200 Mg do zwalczania gołoledzi na drodze o granulacie 0,16- 4.0 mm., gat. „DR” niezbrylaj ą ca , odpowiadająca warunk om zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02:1998,...

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy pętli autobusowej w Czyżeminku.

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy pętli autobusowej w Czyżeminku.   Zakres zadania obejmuje utwardzenie nawierzchni istniejącej pętli autobusowej oraz wykonanie chodnika przy istniejącej jezdni. Projektowana powierzchnia utwardzeń z kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej - ca 431 m2. Oczekiwany termin realizacji zadania 31.10.2017. Ofertę...

Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie – droga powiatowa nr 3303E.

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy chodnika i przystanków w Prawdzie – droga powiatowa nr 3303E. Zakres zadania obejmuje budowę i przebudowę chodnika oraz wjazdów na posesję. Projektowana powierzchnia chodników i wjazdów ca 235 m2. Oczekiwany termin realizacji zadania 31.10.2017. Ofertę należy złożyć do 07.08.2017 r. do godziny 10. 00 z...

Budowa wodociągów w ul. Krajobrazowej, Plenerowej i Widokowej w Konstantynie,

Budowa Budowa wodociągów w ul. Krajobrazowej, Plenerowej i Widokowej w Konstantynie, Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy ww. wodociągów. Oferę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie do dnia 11.08.2017r do godz. 9.00 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów z dopiskiem na kopercie: "Oferta na...

WPF: Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy chodnika na ulicy Wąwozowej w Rzgowie. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika na odcinku ca 350 mb, wjazdów na posesję,oraz elementów odwodnienia. Projektowana powierzchnia chodników i wjazdów ca 570 m2. Oczekiwany termin realizacji zadania 30.10.2017. Skrócenie terminu będzie premiowane. Ofertę należy złożyć do...

Wymiana opraw w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie

Zapytanie ofertowe   Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na...

Modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Kalinie - docieplenie ścian

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy prac budowlanych w budynku szkoły podstawowej w Kalinie. Budynek szkoły jes budynkiem parterowym. Zakres prac zgodnie z dołączonym przedmiarem. Planowany termin realizacji lipiec - wrzesień- listopad 2017.  Ocena ofert bedzie punktowana w następujący sposób. 80% cena brutto oferty, 20%okres gwarancji. . Oferty...

Wykonanie nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze. Zadanie obejmuje wykonanie nakładki o powierzchni ca           1917 m2. .W. Szczegółowy zakres prac i sposób realizacji zadania opisany jest w przedmiarzei dołączonym do ogłoszenia. Oferty należy składać do 30.06.2017...

odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :  „ W.P.F.:...