W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Gminy Rzgów

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy soli drogowej dla Gminy Rzgów w roku


201
7/2018. W zakres zamówienia wchodzi: dostaw soli drogowej w ilości 200 Mg do zwalczania gołoledzi na drodze


o granulacie 0,16- 4.0
mm., gat. „DR” niezbrylająca , odpowiadająca warunkom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02:1998,


spełniająca następujące wymagania

- zawartość chlorku sodu NaCl

- co najmniej 90%- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie

-8,0% maksymalnie,- zawartość żelazocyjanku potasowego minimum - 20-mg/kg


do zimowego utrzymania dróg z transportem do siedziby Zamawiającego, do zimowego utrzymania dróg, w ilości 200 Mg z transportem do


miejsc składowania położonych w miejscowości
Rzgów, ul. Literacka 2C, wraz z uwzględnieniem w cenie kosztów transportu, załadunku i


wyładunku.


Tryb udzielenia zamówienia:

zapytanie ofertowe –nieobowiązkowe (poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych)


Kod CPV: 14.41.00.00–8: sól kamienna.


Terminy realizacji zamówienia:

do 30.09.2017r.


2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Pl.500-lecia 22 pok. nr.11 od 7:00 do 15:00. SIWZ zamieszczono również w internecie, na stronie BIP Urzędu Miejskiego : www.bip.rzgow.pl w zakładce : „zapytanie ofertowe do 30 tys. euro”


3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania

oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony

dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego.


4. Nie przewiduje się konieczności wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.


5. Oferty z napisem „Oferta – dostawy soli drogowej w roku 2017/2018 należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie Pl.500-lecia 22 , pok.21 do 09.08.2017r do godziny 15:00

6. Kryterium wyboru ofert jest cena : (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą : 30 dni.


7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Adam Stawiany ,

p.o. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej nr tel. 42 214 12 33. Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie , drogą listowną i faksem.

 

UWAGA!!!

WYNIKI POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Załączniki

specyfikacja pdf, 123 kB

Powiadom znajomego