W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wymagane dokumenty :

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Miejsce złożenia dokumentów :

- sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie


Opłaty:

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz.1044 z późn. zm.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dnia wydania zaświadczenia o dokoaniu wpisu (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru - 50,00 zł.

Rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Bank Pekao S. A. I Oddział w Rzgowie 47124034351111001036530901


Termin załatwienia sprawy :

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podstawa prawna:

art. 9b ust. 1-5 oraz art. 9c ust. 1-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U.  z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.),


ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – (Dz. U z 2014 r., poz. 1923).


Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej - Magdalena Nowak

Tel. 42 2141210 wew. 108.


W załączeniu: Druk wniosku.doc

                     Druk wniosku.pdf

Powiadom znajomego