W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

XML

Treść

Podział nieruchomości


Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela na podstawie decyzji zatwierdzającej podział po uzyskaniu w formie postanowienia pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego.


Wymagane dokumenty


  • wniosek właściciela o podział nieruchomości

(jeżeli nieruchomość jest współwłasnością kilku osób, wniosek o jej podział składają wszyscy współwłaściciele)


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:


Etap I - opiniowanie wstępnego projektu podziału:

  • odpis księgi wieczystej lub inne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości

  • wypis z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej

  • wypis lub zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego

  • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej w ilości: ilość stron postępowania + 2 egz. (min. 4 egz.)

Etap II - zatwierdzenie projektu podziału po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego:

  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości

  • wykaz zmian gruntowych

  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej

  • mapę z projektem podziału w ilości: ilość stron postępowania + 4 egz. (min. 6 egz.)

 

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Wysokość opłaty


Nie podlega opłacie skarbowej.


Uwaga: Jeżeli w wyniku dokonanego podziału wzrośnie wartość nieruchomości, pobierana jest opłata adiacencka w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości - uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXIII/211/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 roku poz. 2647) wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXV/232/2012 z dnia 19 września 2012 roku oraz uchwałą Nr XLI/368/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku


Miejsce złożenia dokumentów


Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pok 21

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów


Termin załatwienia sprawy


Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego sprawa powinna być załatwiona w ciągu 60 dni od złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.


Sprawę prowadzi


Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok. 7

tel. 42 214 12 10 wew. 123


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane