W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

XML

Treść

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów

 

Wszczęcie postępowania

 

Wszczęcie postępowania w sprawie przygotowania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych następuje z urzędu bądź na wniosek zainteresowanego.

 

Tryb zbywania nieruchomości

 

Sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej stosownie do przepisów rozdziału 3 i 4 działu II ustawy            o gospodarce nieruchomościami.

 

Tryb przetargowy

 

Przedmiotem przetargu mogą być nieruchomości gruntowe zabudowane lub niezabudowane. Sposób i tryb przeprowadzania przetargów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami). Przetargi oraz rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Rzgów przeprowadzane są przez komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Rzgowa w drodze zarządzenia.

 

Tryb bezprzetargowy

 

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Rzgów jest zbywana w trybie bezprzetargowym, jeżeli:

1)      jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2)      zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;

3)      jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami,

4)      zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

5)      sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego,

6)      przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

7)      ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

8)      jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;

9)      przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

10)  jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki  z państwem, na cele działalności sakralnej;

11)  jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicznoprywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.  o partnerstwie publicznoprywatnym,

12)  jest sprzedawana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

13)  jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

14)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. 40),

15)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna

 

1)     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014 r.  poz. 518 z późn. zmianami),

2)     ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zmianami),

3)     rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami).

 

Jednostka odpowiedzialna

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

Urząd Miejski w Rzgowie

pokój nr 2

(42) 214 12 09

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane