W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

OPŁATA ADIACENCKA - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

XML

Treść

Opłata adiacencka przy podziale nieruchomości


Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wszczynane jest z urzędu po wydaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Wysokość opłaty adiacenckiej ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.


Wymagane dokumenty


Postępowanie wszczynane z urzędu.


Wysokość opłaty


10% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem.


Termin załatwienia sprawy


Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna, albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.


Sposób załatwienia


  1. Zawiadomienie Strony o wszczęciu postępowania.

  2. Zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego.

  3. Zawiadomienie Strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - operatem szacunkowym.

  4. Wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką.


Sposób płatności


  • Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stała się ostateczna.

  • Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub na rachunek bankowy Gminy Rzgów, PEKAO SA I/O w Rzgowie 47 1240 3435 1111 0010 3653 0901.

  • Na wniosek Strony opłata adiacencka może zostać rozłożona na raty - max. do 10 rocznych rat. Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty roczne należy złożyć przed wydaniem decyzji najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. We wniosku należy wskazać numer księgi wieczystej nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka w celu zabezpieczenia należności gminy. W przypadku braku uregulowania należności wynikającej z decyzji ustalającej opłatę adiacencką gmina skieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Pabianicach o obciążenie hipoteką działu IV księgi wieczystej.

  • Raty roczne podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Sprawę prowadzi


Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok. 7

tel. 42 214 12 10 wew. 123


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)


Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXIII/211/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 roku poz. 2647) wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXV/232/2012 z dnia 19 września 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 roku poz. 3543) oraz uchwałą Nr XLI/368/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 roku poz. 241)
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane