W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty:
1.   Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  zawierający:
a)  oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b)  oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c)  numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d)  przedmiot działalności gospodarczej,
e)  adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds.działalności gospodarczej
Tel: 42 214 12 10, wew. 108,

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1.   Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych -mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza Rzgowa po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2.   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a)  do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b)  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c)  powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Opłata:
Opłata wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2277 z póź. zm.)

- Uchwała nr LIV/433/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzgów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmiana: Uchwała Nr LVIII/448/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018r


Załączniki

Powiadom znajomego