W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

NARUSZENIE STANU WODY NA GRUNCIE - PROCEDURA

Symbol


6331            NARUSZENIE STANU WODY NA GRUNCIE

 

 

Podstawa prawna


 

Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.1282)

Zgodnie z art. 29 ustawy prawo wodne:

„1.Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.”

 

 

Referat właściwy merytorycznie

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROLNICTWA

 

 

Opis sprawy

Decyzja Burmistrza Rzgowa nakazująca przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

 

 

Kogo dotyczy

 

Osoba zainteresowana składająca wniosek, która poniosła szkodę na skutek zmiany stanu wody na gruncie

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

 

 

Miejsce składania pism

 

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

lub drogą elektroniczną: http://epuap.gov.pl

osoba odpowiedzialna- podinspektor Krzysztof Klimek

 

Termin i sposób załatwienia


 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267).

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

 

 

Opłaty


 

Opłata skarbowa w wysokości – 10 zł za wydanie decyzji (zał. Nr I pkt 53 Ustawy o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie,

Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Rzgów –

PeKaO S.A. I/O w Rzgowie nr konta:

47 1240 3435 1111 0010 3653 0901

 

 

Tryb odwoławczy


 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego