W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.

 

 

Ustalenie nr porządkowego

Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2012.poz.125) ustala się numery porządkowe oraz prowadzi ewidencję numeracji i nazw ulic i placów.

Sprawdź również na: 

Numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016.1629 j.t ze zm.),właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.
Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2015.1094 j.t. ze zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny).

2. Załączniki:

a. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - w przypadku, jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,

b. mapa z wrysowanym budynkiem,

c. w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku w budowie ostateczna decyzja pozwolenia na budowę z załącznikiem graficznym,

d. w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Rzgowie  95-030 Rzgów Pl. 500 lecia 22 pokój nr 3

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
  • od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,
  • od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie urzędu lub wnieść na rachunek bankowy PEKAO SA I/O w Rzgowie 47 1240 3435 1111 0010 3653 0901 z tytułem zapłaty: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1.         Art. 47 a oraz art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016.1629 j.t.).

2.            Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Geoportał Województwa Łódzkiego

http://geoportal.lodzkie.pl

FORMULARZE:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - wersja PDF

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - wersja PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - wersja DOC

Powiadom znajomego