W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2021

uchwała nr: XXXVII/354/2021
uchwała nr XXXVII/354/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
zmieniająca uchwałę nr LVIII/447/2018,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/346/2021
uchwała nr XXXVI/346/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/353/2021
uchwała nr XXXVI/353/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród sportowych dla szczególnie uzdolnionych zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2605
uchwała nr: XXXVI/352/2021
uchwała nr XXXVI/352/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kalinko gmina Rzgów część południowo-wschodnia
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/351/2021
uchwała nr XXXVI/351/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/350/2021
uchwała nr XXXVI/350/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kalinku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2791
uchwała nr: XXXVI/349/2021
uchwała nr XXXVI/349/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów oraz sposobu ich rozliczania
zmieniająca uchwałę nr XXXV/337/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2604
uchwała nr: XXXVI/348/2021
uchwała nr XXXVI/348/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr XXXII/290/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/347/2021
uchwała nr XXXVI/347/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/345/2021
uchwała nr XXXV/345/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XI/95/2003 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/344/2021
uchwała nr XXXV/344/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec jakichkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Rzgów z uwagi na prowadzone szczepienia przeciwko SARS-Co-V-2
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/343/2021
uchwała nr XXXV/343/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/342/2021
uchwała nr XXXV/342/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/341/2021
uchwała nr XXXV/341/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród sportowych dla szczególnie uzdolnionych zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/340/2021
uchwała nr XXXV/340/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/339/2021
uchwała nr XXXV/339/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Niskoemisyjnego dla Gminy Rzgów na lata 2021 - 2024”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/338/2021
uchwała nr XXXV/338/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Rzgów
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2226
uchwała nr: XXXV/337/2021
uchwała nr XXXV/337/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów oraz sposobu ich rozliczania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2225
uchwała nr: XXXV/336/2021
uchwała nr XXXV/336/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchyla uchwały: 1) Nr XXXIV/315/2021 RM z dnia 31 marca 2021 r.; 2) Nr XXXIV/327/2021 RM z dnia 31 marca 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2200
uchwała nr: XXXV/335/2021
uchwała nr XXXV/335/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała uchyla uchwałę Nr XXXIV/326/2021 RM z dnia 31 marca 2021 r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2199
uchwała nr: XXXV/334/2021
uchwała nr XXXV/334/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr XXXII/290/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/333/2021
uchwała nr XXXV/333/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/332/2021
uchwała nr XXXV/332/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/331/2021
uchwała nr XXXV/331/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Kornelki II” w Guzewie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/330/2021
uchwała nr XXXV/330/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.