W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2021

uchwała nr: XXXIX/379/2021
uchwała nr XXXIX/379/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 4237
uchwała nr: XXXIX/378/2021
uchwała nr XXXIX/378/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Rzgowie oraz nadania mu statutu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 4219
uchwała nr: XXXIX/377/2021
uchwała nr XXXIX/377/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
zmieniająca uchwałę nr LVIII/447/2018,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 4218
uchwała nr: XXXIX/376/2021
uchwała nr XXXIX/376/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie dotyczącej zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie
zmieniająca uchwałę nr XXXIV/321/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/375/2021
uchwała nr XXXVIII/375/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3930
uchwała nr: XXXVIII/374/2021
uchwała nr XXXVIII/374/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/373/2021
uchwała nr XXXVIII/373/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr XXXII/290/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/372/2021
uchwała nr XXXVIII/372/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/371/2021
uchwała nr XXXVIII/371/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/370/2021
uchwała nr XXXVII/370/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/369/2021
uchwała nr XXXVII/369/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2020 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/368/2021
uchwała nr XXXVII/368/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rzgowa wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/367/2021
uchwała nr XXXVII/367/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/366/2021
uchwała nr XXXVII/366/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3356
uchwała nr: XXXVII/365/2021
uchwała nr XXXVII/365/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3355
uchwała nr: XXXVII/364/2021
uchwała nr XXXVII/364/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3354
uchwała nr: XXXVII/363/2021
uchwała nr XXXVII/363/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/362/2021
uchwała nr XXXVII/362/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czyżeminek, stanowiącej własność Gminy Rzgów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/361/2021
uchwała nr XXXVII/361/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3353
uchwała nr: XXXVII/360/2021
uchwała nr XXXVII/360/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/359/2021
uchwała nr XXXVII/359/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/358/2021
uchwała nr XXXVII/358/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzgów na rok szkolny 2021/2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3352
uchwała nr: XXXVII/357/2021
uchwała nr XXXVII/357/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rzgów
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3351
uchwała nr: XXXVII/356/2021
uchwała nr XXXVII/356/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rzgów
status uchwały oczekuje na wejście w życie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3535
uchwała nr: XXXVII/355/2021
uchwała nr XXXVII/355/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Gminą Brójce w sprawie powierzenia sobie nawzajem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę
status uchwały obowiązująca