W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2020

uchwała nr: XXV/235/2020
uchwała nr XXV/235/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3996
uchwała nr: XXV/234/2020
uchwała nr XXV/234/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3995
uchwała nr: XXV/233/2020
uchwała nr XXV/233/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3994
uchwała nr: XXV/232/2020
uchwała nr XXV/232/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy placu w Rzgowie
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3993
uchwała nr: XXV/231/2020
uchwała nr XXV/231/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Konstantyna
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXV/230/2020
uchwała nr XXV/230/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej miejscowości Grodzisko
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXV/229/2020
uchwała nr XXV/229/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę nr LIX/460/2018 zmiany uchwały Nr LIX/460/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3992
uchwała nr: XXIV/228/2020
uchwała nr XXIV/228/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Rzgów
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIV/227/2020
uchwała nr XXIV/227/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3431
uchwała nr: XXIV/226/2020
uchwała nr XXIV/226/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIV/225/2020
uchwała nr XXIV/225/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie obligacji Gminy Rzgów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIV/224/2020
uchwała nr XXIV/224/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3430
uchwała nr: XXIII/219/2020
uchwała nr XXIII/219/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2752
uchwała nr: XXIII/223/2020
uchwała nr XXIII/223/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę nr XIV/129/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Guzewie
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2753
uchwała nr: XXIII/217/2020
uchwała nr XXIII/217/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3054
uchwała nr: XXIII/222/2020
uchwała nr XXIII/222/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Guzew
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/221/2020
uchwała nr XXIII/221/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Kalino
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/220/2020
uchwała nr XXIII/220/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 370/3 obrębu Grodzisko
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/218/2020
uchwała nr XXIII/218/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/216/2020
uchwała nr XXIII/216/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/215/2020
uchwała nr XXIII/215/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę nr XVIII/181/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2020 roku
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/214/2020
uchwała nr XXIII/214/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3150
uchwała nr: XXIII/213/2020
uchwała nr XXIII/213/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/212/2020
uchwała nr XXIII/212/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/211/2020
uchwała nr XXI/211/2020
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2033 z dn. 27.03.2020 r.