Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2020

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXIII/221/2020

uchwała nr XXIII/221/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Kalino

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/220/2020

uchwała nr XXIII/220/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 370/3 obrębu Grodzisko

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/219/2020

uchwała nr XXIII/219/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/218/2020

uchwała nr XXIII/218/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/217/2020

uchwała nr XXIII/217/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3054

uchwała nr: XXIII/216/2020

uchwała nr XXIII/216/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/215/2020

uchwała nr XXIII/215/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVIII/181/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2020 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/214/2020

uchwała nr XXIII/214/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3150

uchwała nr: XXIII/213/2020

uchwała nr XXIII/213/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/212/2020

uchwała nr XXIII/212/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/211/2020

uchwała nr XXI/211/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2033 z dn. 27.03.2020 r.

uchwała nr: XXI/210/2020

uchwała nr XXI/210/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLI/377/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2032 z dn. 27.03.2020 r.

uchwała nr: XXI/209/2020

uchwała nr XXI/209/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2031 z dn. 27.03.2020 r.

uchwała nr: XX/208/2020

uchwała nr XX/208/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów

uchwała nr: XX/207/2020

uchwała nr XX/207/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego

uchwała nr: XX/206/2020

uchwała nr XX/206/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego

uchwała nr: XX/205/2020

uchwała nr XX/205/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanów rejon południowo-wschodni

uchwała nr: XX/204/2020

uchwała nr XX/204/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Starej Gadki rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, ul. Szparagowej

uchwała nr: XX/203/2020

uchwała nr XX/203/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon zachodni i część Starej Gadki

uchwała nr: XX/202/2020

uchwała nr XX/202/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon północno-wschodni

uchwała nr: XX/201/2020

uchwała nr XX/201/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon południowo-wschodni

uchwała nr: XX/200/2020

uchwała nr XX/200/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ciek Struga, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul. Kusocińskiego

uchwała nr: XX/199/2020

uchwała nr XX/199/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek, rejon ul. Dojazdowej Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2198 z dn. 07.04.2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/198/2020

uchwała nr XX/198/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Rzgów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1776 z dn. 18.03.2020 r.

uchwała nr: XX/197/2020

uchwała nr XX/197/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 1516 z dn. 03.03.2020 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij