W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2019

uchwała nr: XVI/166/2019
uchwała nr XVI/166/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
uchwała nr: XVI/161/2019
uchwała nr XVI/161/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7005 z dn. 14.12.2019 r.
uchwała nr: XV/137/2019
uchwała nr XV/137/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Rzgów przez Miasto Łódź
uchwała nr: XV/135/2019
uchwała nr XV/135/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w statucie Żłobka Gminnego w Guzewie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5894 z dn. 06.11.2019 r.
uchwała nr: XV/144/2019
uchwała nr XV/144/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzgów w 2020 roku Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6191 z dn. 25.11.2019 r.
uchwała nr: XV/140/2019
uchwała nr XV/140/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6188 z dn. 25.11.2019 r.
uchwała nr: XV/147/2019
uchwała nr XV/147/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 138 obrębu Prawda
uchwała nr: XV/148/2019
uchwała nr XV/148/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 483/9 obrębu Starowa Góra
uchwała nr: XV/152/2019
uchwała nr XV/152/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
uchwała nr: XV/136/2019
uchwała nr XV/136/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Guzewie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6185 z dn. 25.11.2019 r.
uchwała nr: XV/150/2019
uchwała nr XV/150/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 644/1 obrębu Starowa Góra
uchwała nr: XV/142/2019
uchwała nr XV/142/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6189 z dn. 25.11.2019 r.
uchwała nr: XV/138/2019
uchwała nr XV/138/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LIX/460/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6186 z dn. 25.11.2019 r.
uchwała nr: XV/146/2019
uchwała nr XV/146/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6193 z dn. 25.11.2019 r.
uchwała nr: XV/141/2019
uchwała nr XV/141/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
uchwała nr: XV/151/2019
uchwała nr XV/151/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 1543/4 obrębu Rzgów
uchwała nr: XV/145/2019
uchwała nr XV/145/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grodzisko gmina Rzgów (działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157/8, 157/9, 158/1, 159/2, 159/3, 160/1, 161/1) Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6192 z dn. 25.11.2019 r.
uchwała nr: XV/155/2019
uchwała nr XV/155/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania podania według właściwości
uchwała nr: XV/143/2019
uchwała nr XV/143/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6190 z dn. 25.11.2019 r.
uchwała nr: XV/139/2019
uchwała nr XV/139/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6187 z dn. 25.11.2019 r.