W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2019

uchwała nr: XVII/171/2019
uchwała nr XVII/171/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wydatków budżetu Gminy Rzgów, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
uchwała nr: XVII/168/2019
uchwała nr XVII/168/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
uchwała nr: XVII/177/2019
uchwała nr XVII/177/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy między gminą Rzgów Rzeczpospolitej Polskiej a osiedlem Awanhard Rejonu Owidiopolskiego Obwodu Odeskiego Ukrainy
uchwała nr: XVII/170/2019
uchwała nr XVII/170/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku
uchwała nr: XVII/172/2019
uchwała nr XVII/172/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzgów na rok szkolny 2019/2020 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 498 z dn. 21.01.2020 r.
uchwała nr: XVII/175/2019
uchwała nr XVII/175/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2020
uchwała nr: XVII/174/2019
uchwała nr XVII/174/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów oraz osób prawnych położonych w obrębach Guzew-Babichy i Rzgów
uchwała nr: XVII/176/2019
uchwała nr XVII/176/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2020 rok
uchwała nr: XVII/169/2019
uchwała nr XVII/169/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 883 z dn. 10.02.2020 r.
uchwała nr: XVII/173/2019
uchwała nr XVII/173/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 499 z dn. 21.01.2020 r.
uchwała nr: XVI/159/2019
uchwała nr XVI/159/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7003 z dn. 14.12.2019 r.
uchwała nr: XVI/163/2019
uchwała nr XVI/163/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7007 z dn. 14.12.2019 r.
uchwała nr: XVI/156/2019
uchwała nr XVI/156/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
uchwała nr: XVI/167/2019
uchwała nr XVI/167/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7009 z dn. 14.12.2019 r.
uchwała nr: XVI/164/2019
uchwała nr XVI/164/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7008 z dn. 14.12.2019 r.
uchwała nr: XVI/157/2019
uchwała nr XVI/157/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
uchwała nr: XVI/165/2019
uchwała nr XVI/165/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 18 z dn. 03.01.2020 r.
uchwała nr: XVI/162/2019
uchwała nr XVI/162/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7006 z dn. 14.12.2019 r.
uchwała nr: XVI/160/2019
uchwała nr XVI/160/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7004 z dn. 14.12.2019 r.
Uwagi Wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 stycznia 2021 r.
uchwała nr: XVI/158/2019
uchwała nr XVI/158/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 120 z dn. 14.01.2020 r.
uchwała nr: XVI/166/2019
uchwała nr XVI/166/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
uchwała nr: XVI/161/2019
uchwała nr XVI/161/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7005 z dn. 14.12.2019 r.
uchwała nr: XV/137/2019
uchwała nr XV/137/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Rzgów przez Miasto Łódź
uchwała nr: XV/135/2019
uchwała nr XV/135/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w statucie Żłobka Gminnego w Guzewie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5894 z dn. 06.11.2019 r.
uchwała nr: XV/144/2019
uchwała nr XV/144/2019
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzgów w 2020 roku Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6191 z dn. 25.11.2019 r.