W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2018

uchwała nr: LVI/438/2018
uchwała nr LVI/438/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4121 z dn. 14.08.2018 r.
uchwała nr: LVI/437/2018
uchwała nr LVI/437/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 4120 z dn. 14.08.2018 r.
uchwała nr: LV/436/2018
uchwała nr LV/436/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
uchwała nr: LIV/428/2018
uchwała nr LIV/428/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: LIV/433/2018
uchwała nr LIV/433/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3626 z dn. 18.07.2018 r.
uchwała nr: LIV/427/2018
uchwała nr LIV/427/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3623 z dn. 18.07.2018 r.
uchwała nr: LIV/431/2018
uchwała nr LIV/431/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew oraz zmiany uchwały Nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXVI/266/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projektowana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew
uchwała nr: LIV/434/2018
uchwała nr LIV/434/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu tworzącego do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
uchwała nr: LIV/435/2018
uchwała nr LIV/435/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLVII/354/2006 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgów ograniczonej ul. Zachodnią, ul. Rudzką, ul. Cmentarną i granicami działek o nr ewid.: 659/1, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5
uchwała nr: LIV/426/2018
uchwała nr LIV/426/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LIV/432/2018
uchwała nr LIV/432/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3625 z dn. 18.07.2018 r.
uchwała nr: LIV/430/2018
uchwała nr LIV/430/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3624 z dn. 18.07.2018 r.
uchwała nr: LIV/429/2018
uchwała nr LIV/429/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
uchwała nr: LIII/424/2018
uchwała nr LIII/424/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Rzgów do zasobów dróg gminnych, dróg zbiorczych znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 w miejscowości Starowa Góra
uchwała nr: LIII/422/2018
uchwała nr LIII/422/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: LIII/417/2018
uchwała nr LIII/417/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3277 z dn. 27.06.2018 r.
uchwała nr: LIII/420/2018
uchwała nr LIII/420/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LIII/418/2018
uchwała nr LIII/418/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2017 r.
uchwała nr: LIII/421/2018
uchwała nr LIII/421/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3278 z dn. 27.06.2018 r.
uchwała nr: LIII/419/2018
uchwała nr LIII/419/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
uchwała nr: LIII/423/2018
uchwała nr LIII/423/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy
uchwała nr: LIII/425/2018
uchwała nr LIII/425/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 3279 z dn. 27.06.2018 r.
uchwała nr: LII/416/2018
uchwała nr LII/416/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: LI/410/2018
uchwała nr LI/410/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: LI/414/2018
uchwała nr LI/414/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2717 z dn. 16.05.2018 r.