W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2015

uchwała nr: X/50/2015
uchwała nr X/50/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości Uchwała uchylona uchwałą Nr XI/59/2015 z dn. 10.07.2015 r.
uchwała nr: X/46/2015
uchwała nr X/46/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021
uchwała nr: X/47/2015
uchwała nr X/47/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
uchwała nr: X/52/2015
uchwała nr X/52/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 3072 z dn. 04.08.2015 r.
uchwała nr: X/56/2015
uchwała nr X/56/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli sytuacji prawnej i finansowej spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o. o., jej relacji z Burmistrzem, Urzędem Miejskim w Rzgowie oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności pod kątem przepływów pieniężnych oraz wkładu, który gmina Rzgów wniosła do Spółki w 2014
uchwała nr: X/48/2015
uchwała nr X/48/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny działki nr 96/13 położonej w miejscowości Czyżeminek
uchwała nr: X/57/2015
uchwała nr X/57/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli ustalania, naliczania, pobierania i ewentualnego różnicowania podatku od nieruchomości przez Urząd Miejski w Rzgowie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ewentualnych zwolnień i ulg oraz ich podstaw prawnych, a także udziału w tych działaniach Burmistrza Rzgowa oraz gminnych jednostek organizacyjnych za okres 2010-2014
uchwała nr: X/49/2015
uchwała nr X/49/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 3071 z dn. 04.08.2015 r.
uchwała nr: X/51/2015
uchwała nr X/51/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania Uchwała uchylona uchwałą Nr XI/60/2015 z dn. 10.07.2015 r.
uchwała nr: X/58/2015
uchwała nr X/58/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2014 r.
uchwała nr: IX/43/2015
uchwała nr IX/43/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości” o nr WND- POKL.09.01.01-10-071/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
uchwała nr: IX/40/2015
uchwała nr IX/40/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2015 roku.
uchwała nr: IX/45/2015
uchwała nr IX/45/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia do zasobów gminnego mienia komunalnego działek nr 330 i 325 położonych we wsi Kalino stanowiących własność Skarbu Państwa
uchwała nr: IX/38/2015
uchwała nr IX/38/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021
uchwała nr: IX/39/2015
uchwała nr IX/39/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015 opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łodz. z 2015 r. poz. 2941 z dn. 22.07.2015 r.
uchwała nr: IX/41/2015
uchwała nr IX/41/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
uchwała nr: IX/44/2015
uchwała nr IX/44/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność Gminy Rzgów odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bronisin Dworski
uchwała nr: IX/42/2015
uchwała nr IX/42/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 2342 z dn. 05.06.2015 r.
uchylona przez/utraciła moc na podstawie XXXIX/382/2021
uchwała nr: VIII/36/2015
uchwała nr VIII/36/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2015 roku
uchwała nr: VIII/35/2015
uchwała nr VIII/35/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 2503 z dn. 19.06.2015 r.
uchwała nr: VIII/37/2015
uchwała nr VIII/37/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia systemu ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Rzgów, realizowanych na zasadach określonych w programie działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych"
uchwała nr: VII/30/2015
uchwała nr VII/30/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 1423 z dn. 09.04.2015 r. 
uchwała nr: VII/33/2015
uchwała nr VII/33/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 1857/2 i 1857/3 położonych w Rzgowie
uchwała nr: VII/32/2015
uchwała nr VII/32/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego działki nr 97/2 położonej w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin
uchwała nr: VII/29/2015
uchwała nr VII/29/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego