W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2015

uchwała nr: XIV/79/2015
uchwała nr XIV/79/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie
uchwała nr: XIV/80/2015
uchwała nr XIV/80/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów, na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej z obowiązkiem dokonania dopłaty
uchwała nr: XIV/75/2015
uchwała nr XIV/75/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021
uchwała nr: XIV/77/2015
uchwała nr XIV/77/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2015 roku
uchwała nr: XIV/76/2015
uchwała nr XIV/76/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015 Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4155 z dn. 02.11.2015 r.
uchwała nr: XIV/78/2015
uchwała nr XIV/78/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat
uchwała nr: XIII/73/2015
uchwała nr XIII/73/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
uchwała nr: XIII/74/2015
uchwała nr XIII/74/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
uchwała nr: XII/65/2015
uchwała nr XII/65/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
uchwała nr: XII/72/2015
uchwała nr XII/72/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
uchwała nr: XII/61/2015
uchwała nr XII/61/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021
uchwała nr: XII/62/2015
uchwała nr XII/62/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 3715 z dn. 29.09.2015 r.
uchwała nr: XII/68/2015
uchwała nr XII/68/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność Gminy Rzgów odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działce nr 239/42 w miejscowości Gospodarz
uchwała nr: XII/69/2015
uchwała nr XII/69/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność Gminy Rzgów odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działce nr 145/1 w miejscowości Gospodarz
uchwała nr: XII/67/2015
uchwała nr XII/67/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
uchwała nr: XII/64/2015
uchwała nr XII/64/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rzgów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM w okresie programowania 2014 – 2020
uchwała nr: XII/70/2015
uchwała nr XII/70/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek nr 2246/77 i nr 2246/79 położonych w Rzgowie
uchwała nr: XII/63/2015
uchwała nr XII/63/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2015 roku
uchwała nr: XII/66/2015
uchwała nr XII/66/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
uchwała nr: XII/71/2015
uchwała nr XII/71/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazw ulicom w Konstantynie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 3730 z dn. 30.09.2015 r.
uchwała nr: XI/60/2015
uchwała nr XI/60/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 2912 z dn. 20.07.2015 r.
uchwała nr: XI/59/2015
uchwała nr XI/59/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 2911 z dn. 20.07.2015 r.
uchwała nr: X/53/2015
uchwała nr X/53/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
uchwała nr: X/55/2015
uchwała nr X/55/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli realizowanej pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działań Burmistrza Rzgowa, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu spłat
uchwała nr: X/54/2015
uchwała nr X/54/2015
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa