W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2021

uchwała nr: XLII/409/2021
uchwała nr XLII/409/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr XXXII/289/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1046
uchwała nr: XLII/408/2021
uchwała nr XLII/408/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034
zmieniająca uchwałę nr XXXII/288/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/407/2021
uchwała nr XLII/407/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie prowadzonej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
zmieniająca uchwałę nr XXXI/283/2020,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/406/2021
uchwała nr XLII/406/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Rzgów na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/405/2021
uchwała nr XLII/405/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
status uchwały oczekuje na wejście w życie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 5909
uchwała nr: XLII/404/2021
uchwała nr XLII/404/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Rzgowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/403/2021
uchwała nr XLII/403/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/402/2021
uchwała nr XLII/402/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie ustalenia ceny odbioru nieczystości ciekłych oraz ceny za 1 kilometr przejazdu samochodu asenizacyjnego GZWiK w Rzgowie
status uchwały oczekuje na wejście w życie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 5846
uchwała nr: XLII/401/2021
uchwała nr XLII/401/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy
status uchwały oczekuje na wejście w życie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 332
uchwała nr: XLI/400/2021
uchwała nr XLI/400/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/399/2021
uchwała nr XLI/399/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2022 roku
status uchwały oczekuje na wejście w życie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 5184
uchwała nr: XLI/398/2021
uchwała nr XLI/398/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
status uchwały oczekuje na wejście w życie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 5183
uchwała nr: XLI/397/2021
uchwała nr XLI/397/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr XXXII/289/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/396/2021
uchwała nr XLI/396/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034
zmieniająca uchwałę nr XXXII/288/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/395/2021
uchwała nr XLI/395/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ciek Struga, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul. Kusocińskiego
status uchwały oczekuje na wejście w życie
uchwała nr: XL/394/2021
uchwała nr XL/394/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 4733
uchwała nr: XL/393/2021
uchwała nr XL/393/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 4732
uchwała nr: XL/392/2021
uchwała nr XL/392/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Rzgów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 4731
uchwała nr: XL/391/2021
uchwała nr XL/391/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr XXXII/290/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/390/2021
uchwała nr XL/390/2021
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr XXXII/289/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 4974