W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2018

uchwała nr: III/28/2018
uchwała nr III/28/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet sołtysom
uchwała nr: III/26/2018
uchwała nr III/26/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
uchwała nr: III/35/2018
uchwała nr III/35/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 r.
uchwała nr: III/37/2018
uchwała nr III/37/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
uchwała nr: III/20/2018
uchwała nr III/20/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów
uchwała nr: III/30/2018
uchwała nr III/30/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 100 z dn. 09.01.2019 r.
uchwała nr: III/36/2018
uchwała nr III/36/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019
uchwała nr: III/27/2018
uchwała nr III/27/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Rzgowie
uchwała nr: III/34/2018
uchwała nr III/34/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2019 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 516 z dn. 22.01.2019 r.
uchwała nr: III/19/2018
uchwała nr III/19/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie powierzenia Burmistrzowi Rzgowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 97 z dn. 09.01.2019 r.
uchwała nr: III/23/2018
uchwała nr III/23/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
uchwała nr: III/21/2018
uchwała nr III/21/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
uchwała nr: III/32/2018
uchwała nr III/32/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2019 rok
uchwała nr: III/33/2018
uchwała nr III/33/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
uchwała nr: III/31/2018
uchwała nr III/31/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2019
uchwała nr: III/25/2018
uchwała nr III/25/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwała nr: III/24/2018
uchwała nr III/24/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/392/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów
uchwała nr: III/29/2018
uchwała nr III/29/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 99 z dn. 09.01.2019 r.
uchwała nr: III/22/2018
uchwała nr III/22/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 98 z dn. 09.01.2019 r.
uchwała nr: III/18/2018
uchwała nr III/18/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 96 z dn. 09.01.2019 r.
uchwała nr: II/7/2018
uchwała nr II/7/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rzgowa
uchwała nr: II/4/2018
uchwała nr II/4/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”
uchwała nr: II/10/2018
uchwała nr II/10/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie oraz jej przewodniczącego
uchwała nr: II/6/2018
uchwała nr II/6/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
uchwała nr: II/11/2018
uchwała nr II/11/2018
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rzgowie oraz jej przewodniczącego