W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2016

uchwała nr: XXX/226/2016
uchwała nr XXX/226/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2017
uchwała nr: XXX/221/2016
uchwała nr XXX/221/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 r.
uchwała nr: XXX/218/2016
uchwała nr XXX/218/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Małej nr 106476E w miejscowości Rzgów i wyłączenia z użytkowania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 395 z dn. 18.01.2017 r.
uchwała nr: XXX/225/2016
uchwała nr XXX/225/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na rok 2017
uchwała nr: XXX/215/2016
uchwała nr XXX/215/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2016
uchwała nr: XXX/220/2016
uchwała nr XXX/220/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2017
uchwała nr: XXX/227/2016
uchwała nr XXX/227/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie prowadzonym przez Gminę Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 50 z dn. 04.01.2017 r.
uchwała nr: XXX/224/2016
uchwała nr XXX/224/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017
uchwała nr: XXX/217/2016
uchwała nr XXX/217/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. o zmianie uchwały Nr XXIX/206/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 394 z dn. 18.01.2017 r.
uchwała nr: XXX/219/2016
uchwała nr XXX/219/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
uchwała nr: XXX/214/2016
uchwała nr XXX/214/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022
uchwała nr: XXX/223/2016
uchwała nr XXX/223/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwała nr: XXX/222/2016
uchwała nr XXX/222/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017
uchwała nr: XXX/216/2016
uchwała nr XXX/216/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
uchwała nr: XXIX/201/2016
uchwała nr XXIX/201/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie
uchwała nr: XXIX/204/2016
uchwała nr XXIX/204/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2016 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 5705 z dn. 20.12.2016 r.
uchwała nr: XXIX/208/2016
uchwała nr XXIX/208/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2017
uchwała nr: XXIX/209/2016
uchwała nr XXIX/209/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/255/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Gadce, Prawdzie, Bronisinie Dworskim, Kalinku, Grodzisku, Starowej Górze, Guzewie, Romanowie, Rzgowie i Kalinie
uchwała nr: XXIX/203/2016
uchwała nr XXIX/203/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022
uchwała nr: XXIX/212/2016
uchwała nr XXIX/212/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z kompleksu boisk “Moje boisko-Orlik 2012” w Rzgowie, będącego własnością Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 5446 z dn. 09.12.2016 r.
uchwała nr: XXIX/202/2016
uchwała nr XXIX/202/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
uchwała nr: XXIX/205/2016
uchwała nr XXIX/205/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
uchwała nr: XXIX/213/2016
uchwała nr XXIX/213/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Rady Społecznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie prowadzonej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
uchwała nr: XXIX/211/2016
uchwała nr XXIX/211/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej
uchwała nr: XXIX/210/2016
uchwała nr XXIX/210/2016
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. Woj. ŁÓdz. z 2016 r. poz. 5706 z dn. 20.12.2016 r.