W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2013

uchwała nr: XXXVI/329/2013
uchwała nr XXXVI/329/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 202/1 położonej w obrębie Huta Wiskicka-Tadzin
uchwała nr: XXXVI/330/2013
uchwała nr XXXVI/330/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/306/2013 w sprawie uczestniczenia Gminy Rzgów w kosztach związanych z funkcjonowaniem Policji
uchwała nr: XXXVI/331/2013
uchwała nr XXXVI/331/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2)
uchwała nr: XXXVI/326/2013
uchwała nr XXXVI/326/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
uchwała nr: XXXVI/325/2013
uchwała nr XXXVI/325/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
uchwała nr: XXXVI/323/2013
uchwała nr XXXVI/323/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2017
uchwała nr: XXXVI/332/2013
uchwała nr XXXVI/332/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2012
uchwała nr: XXXVI/333/2013
uchwała nr XXXVI/333/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
uchwała nr: XXXV/322/2013
uchwała nr XXXV/322/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3290 z dn. 14.06.2013 r. Deklaracja wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2013 r.
uchwała nr: XXXIV/315/2013
uchwała nr XXXIV/315/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr  91/5,  91/6, 91/7,  91/8, 91/9,  91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14)
uchwała nr: XXXIV/318/2013
uchwała nr XXXIV/318/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Warszawie, Filia w Łodzi
uchwała nr: XXXVI/313/2013
uchwała nr XXXVI/313/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka rejon ulicy Uczniowskiej (działki 110/1, 110/3, i część działki 110/5) Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3566 z dn. 08.07.2013 r. 
uchwała nr: XXXIV/319/2013
uchwała nr XXXIV/319/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów” Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 3506 z dn. 04.07.2013 r. 
uchwała nr: XXXIV/311/2013
uchwała nr XXXIV/311/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
uchwała nr: XXXIV/314/2013
uchwała nr XXXIV/314/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2)
uchwała nr: XXXIV/312/2013
uchwała nr XXXIV/312/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka rejon ul. Uczniowskiej (działki 110/1, 110/3 i część działki 110/5) nie narusza ustaleń „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”
uchwała nr: XXXIV/320/2013
uchwała nr XXXIV/320/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 1510/1 położonej w Rzgowie
uchwała nr: XXXIV/317/2013
uchwała nr XXXIV/317/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/289/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze uczestnika do realizacji projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
uchwała nr: XXXIV/316/2013
uchwała nr XXXIV/316/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4)
uchwała nr: XXXVI/321/2013
uchwała nr XXXVI/321/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazw ulic w Bronisinie DworskimOpublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 3507 z dn. 04.07.2013 r. 
uchwała nr: XXXIII/308/2013
uchwała nr XXXIII/308/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2013
uchwała nr: XXXIII/306/2013
uchwała nr XXXIII/306/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uczestniczenia Gminy Rzgów w kosztach związanych z funkcjonowaniem Policji
uchwała nr: XXXIII/309/2013
uchwała nr XXXIII/309/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
uchwała nr: XXXIII/307/2013
uchwała nr XXXIII/307/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/287/2013 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z budową drogi
uchwała nr: XXXIII/310/2013
uchwała nr XXXIII/310/2013
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomościDEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ PO 31 MAJA 2013 R. Opublikowano w Dz. Urz. z 2013 r. poz. 2756 z dnia 16 maja 2013 r.