W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Uchwały Rady 2012

uchwała nr: XXIX/265/2012
uchwała nr XXIX/265/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia apelu o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania”
uchwała nr: XXIX/258/2012
uchwała nr XXIX/258/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2012
uchwała nr: XXIX/262/2012
uchwała nr XXIX/262/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do budowy węzła komunikacyjnego – włączenie układu lokalnego miasta Rzgowa poprzez skrzyżowanie ulic Rzemieślniczej i Dąbrowskiego z Drogą Krajową Nr 1
uchwała nr: XXIX/263/2012
uchwała nr XXIX/263/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
uchwała nr: XXIX/260/2012
uchwała nr XXIX/260/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 r.
uchwała nr: XXIX/264/2012
uchwała nr XXIX/264/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”
uchwała nr: XXIX/259/2012
uchwała nr XXIX/259/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVI/150/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
uchwała nr: XXIX/261/2012
uchwała nr XXIX/261/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
uchwała nr: XXIX/257/2012
uchwała nr XXIX/257/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2018
uchwała nr: XXVIII/254/2012
uchwała nr XXVIII/254/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności nieruchomości budynków
uchwała nr: XXVIII/247/2012
uchwała nr XXVIII/247/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2012
uchwała nr: XXVIII/252/2012
uchwała nr XXVIII/252/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Opublikowano w Dz. Urz. z 2012 r. poz. 4714 z dnia 28.12.2012 r. 
uchwała nr: XXVIII/250/2012
uchwała nr XXVIII/250/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 2013
uchwała nr: XXVIII/255/2012
uchwała nr XXVIII/255/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Gadce, Prawdzie, Bronisinie Dworskim, Kalinku, Grodzisku, Starowej Górze, Guzewie, Romanowie, Rzgowie i Kalinie
uchwała nr: XXVIII/248/2012
uchwała nr XXVIII/248/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Rzgowie
uchwała nr: XXVIII/251/2012
uchwała nr XXVIII/251/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”
uchwała nr: XXVIII/253/2012
uchwała nr XXVIII/253/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów Opublikowano w Dz. Urz. z 2012 r. poz. 4718 z dnia 28.12.2012 r. 
uchwała nr: XXVIII/256/2012
uchwała nr XXVIII/256/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie sprawie wyrażenia zgody na wykup działki nr 240/8 położonej w Starowej Górze
uchwała nr: XXVIII/246/2012
uchwała nr XXVIII/246/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2018
uchwała nr: XXVIII/249/2012
uchwała nr XXVIII/249/2012
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2013 roku Opublikowano w Dz. Urz. z 2012 r. poz. 4247 z dn. 11.12.2012 r.