W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zawiadomienia

XML

Wykonanie zewnętrznego parku rozrywki – jako uzupełnienie użytkowania hali o symbolu lokalizacyjnym 2A w Rzgowie przy ul. Miasto Mody, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 151/2, 152/2

Rzgów, 21.06.2023 r.   OŚr.6220.01.2023     Podanie informacji do publicznej wiadomości    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), informuję,...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                  Rzgów, dnia 20 czerwca 2023 roku OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza wraz z...

Wykonanie zewnętrznego parku rozrywki – jako uzupełnienie użytkowania hali o symbolu lokalizacyjnym 2A w Rzgowie przy ul. Miasto Mody, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 151/2, 152/2

Rzgów, dnia 19.06.2023 r.   OŚr.6220.01.2023   Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji   Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz  art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października...

Zmiana sposobu zagospodarowania terenu i rozbudowa istniejącej hali o symbolu lokalizacyjnym 2A o zewnętrzny park rozrywki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rzgowie przy ul. Miasto Mody, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151/2, 152/2

Rzgów, dnia 19.06.2023 r.   OŚr.6220.03.2023 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz 3a, w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4...

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na szczegolne korzystanie z wód w Rzgowie przy ul. Krzywej 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu-Gminy Rzgów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu Aflofarm zlokalizowanego w Rzgowie przy ul. Krzywej 2.

zawiaomienie o wyłączeniu kart ewidencyjnych z GEZ

Nasz znak: GPR.4120.1.2023                                            Rzgów, dnia 18 maja 2023 roku.   Zawiadomienie   Na podstawie art. 22 ust 4. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) w powiązaniu z § 18b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja...

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZGOWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”

Rzgów, dnia 16 maja 2023 roku. OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZGOWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” Zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu...

Informacja o składaniu wniosków o dofianansowanie dla spółek wodnych

 Rzgów, dnia 12.05.2023 r. INFORMACJA   Burmistrz Rzgowa informuje o możliwości uzyskania przez spółki wodne pomocy finansowej w formie celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Rzgów obejmujących: •      wykaszanie i odkrzaczanie rowów stanowiących urządzenia...

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259), Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i...

Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach o nr ewidencyjnych 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów

Rzgów, 04.05.2023 r.    Znak: OŚr.6220.02.2021 Zawiadomienie    Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz.1029 ze zm.).    podaję do publicznej...

Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach o nr ewidencyjnych 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów

Rzgów, 04.05.2023 r.  OŚr.6220.02.2021   Podanie informacji do publicznej wiadomości    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję,...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                           Rzgów, dnia 25 kwietnia 2023 roku OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Laskowej, ul. Śniadeckiego, granica cmentarza wraz z prognozą...

Budowa zespołu budynków mieszkalnych (12 budynków mieszkalnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 64/32, 64/33, 64/34, 64/35 obręb 54 Łódź Górna (rejon ul. Paprociowej), województwo łódzkie

Rzgów, 19.04.2023 r.    OBWIESZCZENIE  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.0.2000 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania...

Informacja o wszczęciu postępowania w spr. o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego polegającego na wprowadzeniu ścieków przemysłowych przy ul. Łódzkiej 69 w Rzgowie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  polegających na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierające szczególnie szkodliwe substancje dla środowiska wodnego pochodzących z salonu sprzedaży samochodów wraz z serwisem...

Budowa zespołu budynków mieszkalnych (12 budynków mieszkalnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 64/32, 64/33, 64/34, 64/35 obręb 54 Łódź Górna (rejon ul. Paprociowej), województwo łódzkie

Rzgów, 14.04.2023 r.    OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.0.2000 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na...